Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Aankondiging gemeentelijk onderzoek

28 januari 2020
Onderzoek mediakanalen
De gemeente Echt-Susteren streeft ernaar om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren. Daarvoor zijn een heleboel kanalen beschikbaar. Denk hierbij aan radio, televisie, internet of kranten. Wij willen heel graag weten van welke kanalen gebruik wordt gemaakt en hoe u de informatie van en over de gemeente wilt ontvangen. Daarom ontvangen zo’n 1500 inwoners (steekproefsgewijs) een onderzoek. Ook als u zelden of nooit informatie van de gemeente bekijkt of beluistert, willen we u vragen om mee te werken. Het onderzoek moet immers een goed beeld geven van alle inwoners van onze gemeente. 

Onderzoek door Etil 

We hebben het onafhankelijke onderzoeksbureau Etil gevraagd om een onderzoek uit te voeren over dit onderwerp. Mensen die een brief krijgen (dit kan uzelf, of een ander gezinslid zijn) ontvangen deze namens de burgemeester. 

Digitaal of per post beantwoorden 

Ontvangers van de enquête kunnen meewerken door de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en in de bijgeleverde envelop op te sturen naar onderzoeksbureau Etil (een postzegel plakken is niet nodig). U kunt ook meewerken door de vragenlijst online in te vullen. In de brief staat een link naar het onderzoek welke u kunt invullen in de adresbalk van uw browser. Indien u met een smartphone of tablet de afgebeelde QR-code scant, komt u meteen bij de vragenlijst uit. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Onderzoeksbureau Etil zorgt ervoor dat uw antwoorden anoniem blijven.