Aanpak centrum Echt 2020-2025

Onze ambitie In 2019 zijn we als gemeente van start gegaan met een gebiedsgerichte aanpak van het Centrum Echt. Op basis van het programma “Centrum Echt” gaan we aan de slag met een aantrekkelijk centrum waar de functies wonen, werken en recreëren elkaar ontmoeten en versterken. Dit betekent concreet dat bewoners prettig kunnen wonen, ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat ter beschikking hebben en bezoekers van een gevarieerd aanbod in voorzieningen gebruik kunnen maken. Een gezonde mix aan functies vormt daarmee een belangrijke basis voor een vitaal centrum, waarbij ook de bereikbaarheid en openbare ruimte niet mag worden vergeten. Kortom… er is werk aan de winkel!!!!
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

Doelstelling

Om onze ambitie te verwezenlijken is een integrale en slagvaardige aanpak noodzakelijk. Hiervoor is  het programma “Centrum Echt’ samengesteld voor de periode 2020-2025 met als centrale doelstelling:

“In 2025 is het Centrum van Echt één vitaal en toekomstbestendig gebied waar zowel bewoners, ondernemers maar ook bezoekers goed kunnen wonen, werken en recreëren”. 

De realisatie van dit programma wordt uitgewerkt in 5 pijlers:

  1. Planologie: uitwerking in bestemmingsplan en (regionale) afstemming.
  2. Ruimte voor ontwikkeling: herontwikkeling locatie Rijksmonument De Valk.
  3. Samen sterk: activering en samenwerking stakeholders.
  4. Een gezonde mix van functies: detailhandel, horeca, cultuur, natuur ontmoeten elkaar in “Cultuurhuis Edith Stein”.
  5. Bereikbaarheid: infrastructuur, parkeren en waar nodig opwaardering van de openbare ruimte.

De planning 2019
 


De aftrap
Op 9 mei heeft een eerste algemene informatieavond voor betrokken ondernemers plaatsgevonden waarbij de centrumaanpak is gepresenteerd.
Vervolgens is tijdens de Commissievergadering van 20 mei jl. ook de algehele programmalijn kort gepresenteerd.
 
De presentatie kunt u via onderstaande link bekijken.
pdf Bijeenkomst programma centrum Echt 09-05-2019 (PDF, 1.31 MB)
 
Het Programma wordt momenteel per pijler verder uitgewerkt.
Op korte termijn wordt hierover meer informatie geplaatst op deze webpagina.
  
Onderstaande kaart betreft het gebied welke onderdeel uitmaakt van het Programma
Centrum Echt 2020-2025.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u mailen naar info@echt-susteren.nl onder vermelding van Centrum Echt in het onderwerp.