Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Aardgasvrij wonen

Nederland ondergaat de komende dertig jaar een ingrijpende transitie. Per 2050 zal er geen aardgas meer gebruikt worden om woningen te verwarmen. Dit roept, begrijpelijk, veel vragen op bij inwoners. Hoe gaan we onze huizen dan verwarmen? Gaat het mij veel geld kosten? Wat wordt er van mij verwacht? En wanneer word ik afgesloten van het aardgas? De nationale overheid heeft gemeenten aangewezen om (veel van) deze vragen te beantwoorden.

Gemeente Echt-Susteren heeft besloten om, in elk geval tot 2030, niemand te verplichten aardgasloos te worden. In plaats daarvan kiezen we voor de weg van besparing en isolatie en faciliteren we inwoners die dat wel willen. Dit is in het voordeel van woningeigenaren, isolatie betaalt zichzelf namelijk in de meeste gevallen terug. Dat betekent dat de energierekening omlaag gaat en we pas in een latere fase, na 2030, daadwerkelijk het aardgas ontkoppelen. Iedereen kan bovendien meedoen, want door middel van subsidies en aantrekkelijke leningen zijn deze stappen altijd betaalbaar.

Informatieavond

Op 7 juni 2021 hebben wij onze inwoners geïnformeerd over de Transitievisie Warmte en de plannen van de gemeente. U kunt dit webinar hier terugkijken.

Wat moet u weten?

Op 15 december 2021 behandelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte.
In 2022 worden hiervoor uitvoeringsplannen uitgewerkt. Mocht u uit eigen motivatie graag meedoen, laat het ons dan weten.

Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar aan gemeenten om hun wijken te helpen om aardgasvrij te worden. Het gaat om een subsidie voor een proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Met deze subsidie kan de gemeente met extra financiële middelen één buurt helpen om te isoleren, verduurzamen en over te stappen op aardgasloze verwarming. Gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor één wijk.

Kansrijke wijken

Uit een wijkanalyse bleek dat de wijken Cristina, In de Mehre en Maria Hoop het meest kansrijk zijn om de subsidie binnen te halen. Op 28 september 2021 organiseerde de gemeente daarom een druk bezochte informatieavond voor deze drie wijken. De aanwezigen waren enthousiast over deze kans.

Meest kansrijke wijken

De gemeente ziet Cristina als het meest kansrijk om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden en dus het beste alternatief is om de aanvraag gehonoreerd te krijgen. Ook in Maria Hoop en In de Mehre wil de gemeente graag aan de slag. Voor In de Mehre is de verduurzamingsopgave relatief ‘makkelijker’, omdat het hier gaat om recent gebouwde woningen. Daarom verwacht de gemeente dat dit gaat lukken – óók zonder PAW-subsidie, maar wel met middelen die binnen de gemeente daarvoor worden vrijgemaakt. Maria Hoop is het meest divers qua warmteoplossing en daarmee de meest complexe van de drie wijken.

Klimaatcompetitie

Deze winter wil de gemeente in Cristina starten met het monitoren van het energieverbruik in huis met een klimaatcompetitie en vervolgens ook in In de Mehre. In het eerste kwartaal van 2022 wordt duidelijk of Echt-Susteren is geselecteerd als één van de proeftuinen.
Ongeacht de toewijzing zal toch het voorgenomen programma verder uitgevoerd worden. 
Andere inwoners van de gemeente kunnen vanaf volgend jaar gebruik maken van de nationale isolatiecampagne, die in de loop van 2022 zal opstarten.