Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Actualisatie hondenpoepbeleid

15 juli 2020
Hondenbeleid
De afgelopen periode ontvangt de gemeente weer meer klachten over hondenpoep. Het gaat dan met name om hondenpoep op voetpaden, plantsoenen en grasvelden die niet zijn aangewezen als hondenuitlaatplaats. Hondenpoep zorgt voor veel ongemak. Om deze overlast aan te pakken wil de gemeente het huidige hondenpoepbeleid actualiseren en verbeteren. Hierbij is de inbreng van inwoners gevraagd.

Voortgang

Uw reacties, zowel positief als kritisch, zijn door de gemeente beoordeeld. De meest bruikbare opmerkingen, ideeën of suggesties neemt de gemeente mee in het nieuw op te stellen hondenpoepbeleid. Dit gaat dan met name over het verbeteren of aanvullen van faciliteiten om overlast door hondenpoep te verminderen. Binnenkort benaderen wij de personen die hebben aangegeven mee te willen denken over het nieuwe beleid. Let op: het helemaal voorkomen van hondenpoepoverlast is helaas niet mogelijk.