Advies GGD: Pas op slib

20 juli 2021
De zeer hoge waterstand van de rivieren en beken in Limburg-Noord zorgt ervoor dat het slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Gezondheidsrisico’s bestaan alleen als er ook blootstelling plaatsvindt aan het slib. Door het opvolgen van onderstaande adviezen kan blootstelling aan slib voorkomen worden.

Adviezen

  1. Kinderen niet direct in het slib laten spelen. Op plaatsen waar kinderen veel spelen, toezien op een goede verwijdering van het slib. Denk hierbij aan de tuinen, kinder-speelplaatsen, zandbakken.
  2. Eet geen gewassen uit (moes)tuinen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen zoals olie.Al het zichtbare slib verwijderen uit moestuinen om ze geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen.
  3. Particuliere waterputten die in contact zijn geweest met Maaswater (of met water van zijrivieren en beken) niet gebruiken voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
  4. Vee tot twee maanden na terugtrekking van het Maaswater (of met water van zijrivieren en beken) niet laten grazen op met slib verontreinigd grasland.

     

Coronavirus
Heeft u door omstandigheden geen afstand kunnen houden of maakt u zich om een andere reden zorgen dat u besmet bent geraakt met het coronavirus? Dan kunt u met het landelijke nummer bellen om een testafspraak te maken: 0800 - 1202.


Meer informatie
Bekijk onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden om gezondheidsklachten te voorkomen. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan tijdens kantooruren naar afdeling milieu via 088 - 1191200 of stuur een e-mail naar  milieu@vrln.nl.