Afval scheiden in Echt-Susteren

6 december 2017
afval-glas
Afval scheiden is belangrijk. We weten inmiddels allemaal dat afval scheiden goed is voor het milieu en voor de portemonnee, of weten we dat toch niet?

We scheiden te weinig

Uit onderzoek is gebleken dat we in Echt-Susteren te weinig afval scheiden. Slechts 59% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval werd gescheiden in 2017. Daarmee zit Echt-Susteren onder het landelijke gemiddelde! In Nederland heeft de overheid namelijk besloten dat minimaal 65% procent van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gescheiden moet worden. Dit percentage wordt in 2020 zelfs al verhoogd naar minimaal 75%.


Waarom scheiden?

De strengere regels en eisen over afval hebben gevolgen voor iedereen. Zo wordt het verbranden van restafval in 2019 al een stuk duurder. Daarbij komt dat het (na) scheiden van afval bij grote afvalinzamelinstanties veel werk, tijd en dus geld kost. Deze extra kosten worden uiteindelijk niet alleen door de overheid maar ook door de burgers betaald in de vorm van afvalstoffenheffing. Door afval te scheiden kunnen we niet alleen kosten besparen, maar ook het milieu positief beïnvloeden. De gescheiden afvalstromen kunnen we namelijk gebruiken om nieuwe grondstoffen te maken. Hierdoor worden grondstoffen niet onnodig vernietigd (door verbranding) maar worden ze opnieuw verwerkt tot een grondstof voor een nieuw product. Dit noemen we ook wel recyclen.


Gemeente onderzoekt afvalinzamelsystemen

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving, gaat de gemeente onderzoeken welke mogelijke verbeteringen in het afvalsysteem ons hierbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan PMD-zakken of het wekelijks inzamelen van het gft. Alle verschillende mogelijkheden worden door een professioneel onderzoeksbureau in kaart gebracht voor de gemeente Echt-Susteren. Op die manier worden alle voor- en tegenargumenten meegenomen in een uiteindelijk besluit voor een afvalinzamelsysteem dat de nieuwe raad in 2018-2019 neemt.


Afval scheiden moeilijk?

Uit een eerdere afvalcampagne (100-100-100) is gebleken dat afval scheiden helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Het is enkel ‘’de knop’’ omzetten. We merken dat afvalstromen zoals glas en papier best wel goed gaan. Waarom kan dit dan niet ook voor het plastic, blik en gft? Vooral deze laatste stroom, het groente-, fruit- en tuinafval, belandt nog te vaak bij het restafval. Bijna de helft van het restafval bestaat uit gft. Dit is zonde want gft wordt verwerkt tot compost en biogas, en dat is dan weer beter voor het milieu!


Scheidt u met ons mee?

Het lijkt allemaal heel simpel op papier, maar hier moeten we samen onze schouders onder zetten. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen. Groente-, fruit,- en tuinafval kan in de groene afvalcontainer. Verpakkingsplastic kan in de plastic ‘heroes’ zakken. Textiel, blik, glas en drankkartons kunt u gratis inleveren bij de ondergrondse containers in de gemeente. Groot huishoudelijk- en bouwafval kunt u wegbrengen naar een milieupark. Zijn er nog dingen waarover u twijfelt of dit wel of niet bij het restafval mag? Kijk dan op de afvalwijzer die ieder jaar in januari op de deurmat valt, op www.echt-susteren.deafvalapp.nl of gebruik DeafvalApp. Echt-Susteren gaat voor scheiden. Doet u met ons mee?