Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Afvalinzameling in gemeente Echt-Susteren gaat veranderen

13 maart 2019
Hub Meuwissen bij ondergrondse containers
De gemeenteraad van Echt-Susteren kiest vanaf 2020 voor een modernere en duurzamere afvalinzameling. In stappen wil de gemeente de hoeveelheid restafval terugdringen tot 30 kilogram (per inwoner per jaar) in 2025. Nu is dat nog 210 kilo. De communicatiecampagne die in het najaar van 2019 van start gaat, brengt u op de hoogte van deze veranderingen en helpen bij het realiseren van de gestelde doelen.

Meer afval scheiden in 2020

De eerste stap van het nieuwe systeem houdt in dat u vanaf 1 januari 2020 gaat betalen voor iedere keer dat u de zwarte restafvalcontainer aanbiedt. Ook voert de gemeente de PMD-afval zak in. Met deze zak kunt u niet alleen plastic, maar ook blik en drankkartons scheiden en dat allemaal in één zak. Dit gaat u helpen om minder restafval over te houden en te besparen op uw afvalstoffenheffing.


Vaker afval ophalen

Deze PMD-zakken (plastic verpakkingen, metalen en drankkartons) worden om de twee weken opgehaald, dubbel zo vaak als dat plastic nu wordt opgehaald. De groene GFT-containers worden, zoals nu ook het geval is, om de week opgehaald. In de zomer gebeurt dit vaker. Dan wordt het GFT-afval iedere week opgehaald om stank en overlast te voorkomen. Naar verwachting leiden deze aanpassingen tot 130 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 en tot 110 kilo in 2021.


Zelf invloed op hoogte van afvalstoffenheffing

Wethouder Hub Meuwissen: "Voor de leefbaarheid van de gemeente Echt-Susteren is het moderniseren en verduurzamen van de afvalinzameling nodig. Overigens heeft het nieuwe inzamelsysteem ook voordelen voor onze inwoners. Zo hebben zij nu zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing en kan deze dus, bij goed scheiden, lager worden. Dat is mooi meegenomen’’, aldus de wethouder.


Nu al beginnen

Om draagvlak te creëren bij onze inwoners, gaan we dus stapje voor stapje naar die 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. Dit betekent echter niet dat we tot dan hoeven te wachten. We roepen iedereen ook nu al op om z’n uiterste best te doen om afval zorgvuldig te scheiden en te proberen zo min mogelijk restafval aan te bieden. Gaat u de uitdaging aan? Kijk op de afvalwijzer die u jaarlijks thuis ontvangt of ga voor tips naar www.echt-susteren.nl/afval