Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Asbest in uw woning? Wat doet u ermee?

26 augustus 2019
asbest
Asbest, wat is het? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Wat kan ik doen als ik het in huis tegenkom? Mag ik het zelf verwijderen of kan het blijven zitten? Wat zijn de regels?

Wat zijn de risico’s van asbest?

De met het blote oog onzichtbare asbestvezeltjes kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen en op termijn bepaalde vormen van longkanker veroorzaken. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest. Meestal zitten er jaren tussen het inademen van asbestvezels en het moment van ziek worden. Als asbest niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden is, of als het materiaal in slechte staat verkeert, kunnen er gemakkelijk vezels vrijkomen. Ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken) kunnen vele miljoenen vezels in de lucht komen, daar lang blijven zweven en vervolgens worden ingeademd. Om dat te voorkomen zijn strenge regels opgesteld om met asbest om te gaan.


Moet ik asbesthoudende materialen in en om het huis (laten) verwijderen?

Dat hangt er vanaf. Hechtgebonden asbest zoals bijvoorbeeld in asbestcement, levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Hechtgebonden asbest kan daarom meestal beter blijven zitten. Bij losgebonden asbest kunnen er asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het losgebonden asbest al dan niet is afgeschermd, en of het asbest zich op een plaats bevindt waar mensen kunnen komen. Bedenk wel dat het niet volgens de voorschriften verwijderen vaak een stuk gevaarlijker is dan het laten zitten van asbest. Als zich in uw huis asbest bevindt dat niet hechtgebonden is of in zeer slechte staat verkeert en het materiaal is niet of onvoldoende afgeschermd, dan kan de gemeente de eigenaar van het asbest dwingen om maatregelen te nemen. Neem bij twijfel contact op met gemeente of de GGD. U kunt altijd tegen betaling een deskundig asbestinventarisatiebedrijf of laboratorium inschakelen voor advies.


Mag ik asbesthoudende materialen zelf verwijderen?

Asbestvezels kunnen met name vrijkomen als asbest wordt bewerkt, gesloopt, opgeslagen en afgevoerd. Daarom heeft de overheid voor deze situaties voorschriften opgesteld die voortgekomen zijn uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In veel gevallen is het beter om asbest deskundig te laten verwijderen door een asbestverwijderingsbedrijf. Voor de meeste asbesthoudende materialen is dat zelfs verplicht.

In sommige gevallen mag u zelf asbesthoudende materialen verwijderen. U moet daarbij wel voldoen aan een reeks voorschriften en plichten:

1. Meldplicht: U moet het project, minimaal 7 werkdagen voordat u gaat starten met het verwijderen, melden bij de gemeente. Dit kan via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de

gemeente. Als u asbesthoudende materialen verwijdert zonder dit te melden bent u strafbaar.

2. U mag niet meer dan 35m2 aan geschroefd asbesthoudende materialen zelf verwijderen.

3. De asbesthoudende materialen moeten geschroefd en hechtgebonden zijn. Voorkom verspreiding van asbestvezels.

4. De asbesthoudende materialen moet u luchtdicht met dik plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) dubbel verpakken. U mag de asbesthoudende materialen niet breken om te kunnen verpakken!

5. U moet de asbesthoudende materialen naar een milieustraat brengen. De asbesthoudende materialen kunt u in Maasbracht en Montfort gratis afgeven als u een melding heeft gemaakt bij de gemeente. In Sittard kost het afgeven van asbesthoudende materialen €5,-.