Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u de meest actuele noodverordening van de Veligheidsregio Limburg-Noord. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Begeleiding statushouders in maatschappij

18 november 2020
Statushouders
Om statushouders zo snel mogelijk uit een uitkering te halen en zelfvoorzienend te krijgen heeft de gemeente een aanpak voor statushouders ontwikkeld. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielstatus hebben gekregen en dus in Nederland mogen blijven.

Van uitkering naar werk

Om statushouders zo snel mogelijk zelfstandig te krijgen zet de gemeente groot in. Wethouder Geert Frische: “De werkloosheid in Echt-Susteren is laag. En dat willen we graag zo houden. De nadruk ligt dan ook op intensieve begeleiding naar werk of opleiding, samen met inburgering. Dat proces begint al in het asielzoekerscentrum waar men de eerste taallessen krijgt en leert hoe de Nederlandse maatschappij werkt. Wij doen daar als gemeente nog een schepje bovenop en stellen hogere eisen aan statushouders. Daarvoor geven we extra ondersteuning bij onder andere werk, opleiding, ondernemerschap, participatie, inburgering en taal. Een uitkering kost de maatschappij geld. Door statushouders zo snel mogelijk aan een baan te helpen, levert dat de maatschappij geld op”.


Intensieve begeleiding op maat

Alle nieuwe statushouders worden door trajectbegeleiders van de gemeente zelf begeleid. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met welzijnsorganisatie Menswel en woningcorporaties. Menswel maakt statushouders wegwijs en zelfstandig in de gemeente. Hiervoor ondersteunen ze de statushouder bijvoorbeeld met de financiële administratie, aansluiting vinden bij een sportclub, vrijwilligerswerk, maar ook met zwemlessen of leren fietsen. Wanneer het leven van de statushouder op de rit is, denkt de trajectbegeleider mee over het toekomstperspectief. Indien
de statushouder zorg nodig heeft, werkt de klantmanager samen met de GGD, zorginstellingen en het zorgnetwerk in de wijk.


Opleidingen en werk

Waar mogelijk worden statushouders naar passende opleidingstrajecten begeleid. Hiervoor wordt er samengewerkt met ROC’s (Regionaal Opleidings Centrum) in de regio. Wethouder Geert Frische: “Daarna wordt er actief geïnvesteerd in het vinden van een betaalde baan zodat ze niet langer afhankelijk zijn van een uitkering. Helaas zien we dat statushouders vaak nog grote moeite hebben om betaald werk te vinden. De vraag naar vakpersoneel is bij bedrijven uit onze gemeente echter hoog. We zijn dan ook blij om te zien dat er inmiddels ook al meerdere bedrijven bereid zijn om statushouders een kans te bieden. Bekijk hier en hier het verhaal van Sido uit Syrië. Hij volgt een opleidingstraject tot assistent installatietechniek bij installatiebedrijf John van Neer uit Echt.”


Meer weten?

Wilt u meer weten over de Echt-Susterse-aanpak statushouders of bent u als werkgever benieuwd naar wat onze statushouders voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar een van de trajectbegeleiders via info@echt-susteren.nl.