Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Beleidsvisie (beheer van de openbare ruimte)

De gemeente legt ideeën over allerlei ruimtelijke aspecten vast in beleidsvisies. Bijvoorbeeld: hoe kijken we aan tegen natuur, water, bomen? Of hoe richten we de gemeente goed in, met het oog op veilige verkeersstromen?

Vraagt u een omgevingsvergunning aan die niet past in het bestemmingplan? Dan toetst de gemeente ook of de aanvraag past in de beleidsvisies van de gemeente.

U vindt de beleidsvisies van de gemeente Echt-Susteren op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De openbare ruimte moet gemiddeld altijd voldoen aan een basis kwaliteitsniveau, de zogenaamde B-kwaliteit. Daar waar de kwaliteit onder de maat is, wordt onderhoud gepleegd door aannemers of onze eigen dienst.


Kwaliteit B

Kwaliteit B is een basisniveau. In de zogenaamde schouwgids staan hier voorbeelden van. Werkzaamheden die worden uitgevoerd om hieraan te voldoen, zijn: onderhoud openbaar groen, onderhoud kleine elementenverhardingen (herbestratingen), onkruid op verhardingen verwijderen, vegen van de wegen en alle schoonhoud werkzaamheden in de kernen.

pdf Schouwgids gemeente Echt-Susteren (PDF, 1.03 MB)

U kunt helpen

Om de openbare ruimte netjes te houden, hebben we ook uw hulp nodig. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt en zijn eigen omgeving netjes houdt, is het veel gemakkelijker om de B-kwaliteit te halen. Op die manier zorgen we samen voor een mooie woonomgeving.


Vragen?

Hebt u vragen, klachten of opmerkingen, laat dit dan weten via een Melding Openbare Ruimte.