Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Bestrijding eikenprocessierups

27 maart 2019
eikenprocessierups
Dit voorjaar start weer de bestrijding van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren is gebleken dat deze rups ieder voorjaar voor veel overlast zorgt.

Preventief bestrijden

Door de relatief warme winter zijn de eikenprocessierupsen naar verwachting massaal aanwezig. We proberen de overlast te beperken door preventief alle eikenbomen te spuiten. Naar verwachting gebeurt dit begin mei.


Levensloop van de processierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april of begin mei komt de rups tevoorschijn. Rond eind mei-begin juni krijgt de rups brandharen. In juli en augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes weer legt in eikenbomen.


Gezondheidsklachten

De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast. Ze waaien uit de bomen en kunnen in contact komen met de huid van mensen. Sommige personen kunnen hier enorme klachten van ervaren die uiteenlopen van pijnlijke jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan de ogen of de luchtwegen. Ook voor dieren waaronder landbouw vee, huisdieren en paarden zijn er gezondheidsrisico’s. Er wordt aangeraden om buiten het bereik van aangetaste bomen te blijven.


Wat doet de gemeente?

De gemeente is samen met een aannemer aan het kijken op welk moment de bestrijding dient te starten (naar verwachting begin mei). Dit is mede afhankelijk van de bladontwikkeling van de eiken, omgevingstempratuur en het stadium van de eitjes. De gemeente behandelt de eikenbomen die eigendom zijn van de gemeente op een milieuvriendelijke, maar doelmatige wijze. De bestrijding wordt via een specialistisch bedrijf uitgevoerd met behulp van een spuitkanon en een tractor. Het bestrijdingsmiddel heeft een zeer sterke werking tegen de eikenprocessierups maar spaart andere nuttige insecten. Voor mensen, overige beplanting en huisdieren heeft het bestrijdingsmiddel geen nadelige effecten en bijwerkingen.


Bestrijding op particulier eigendom

Indien u zelf op uw eigendom overlast ondervindt van de eikenprocessierups, dan zijn er binnen de cultuurtechnische sector meerdere bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de bestrijding hiervan. Voorbeelden hiervan zijn te bereiken via www.eikenprocessierupstotaalzorg.nl of www.smemo.nl. De kosten die komen kijken bij het privé bestrijden van de eikenprocessierups zijn voor eigen rekening. Uitdrukkelijk willen we erop wijzen dat solitaire eiken of houtsingels op particuliere eigendommen niet door de gemeente behandeld worden. Ook eiken die op eigendom van derden staan, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, worden niet door de gemeente bestreden.


Meer informatie

Kijk hier voor meer info. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dit mailen naar info@echt-susteren t.a.v. mevr. M. Peeters. Voor gezondheidsinfo kunt u terecht bij de GGD Limburg-Noord.