Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Bevel tot evacuatie

15 juli 2021
Kaart met overstromingsgebied
Om de veiligheid van onze inwoners te garanderen geeft Veiligheidsregio Limburg Noord vanwege overstromingsgevaar van de Maas het bevel tot evacuatie voor de inwoners woonachtig in het gele gebied op bijgevoegde kaart. Dit betreft in ieder geval de dorpen Visserweert, Aasterberg en alle woningen die binnen het gele gebied gevestigd zijn. Het evacuatiebevel maak deel uit van de noodverordening voor het hele gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Alleen inwoners en hulpdiensten mogen dit gebied nog betreden.

Verplichte evacuatie vanaf 21.00 uur

Naar verwachting bereikt de Maas morgenmiddag (ter hoogte van de Pater Sangersbrug) het hoogtepunt. Om te voorkomen dat de inwoners van Visserweert, Aasterberg en de woningen in het gele gebied op het moment van overstroming niet meer wegkomen, geldt voor deze inwoners een evacuatiebevel. Woont u in dit gebied? Zorg dan dat u zo snel mogelijk uw woning verlaat en overnacht bij familie of vrienden. Om te zorgen dat er in het te evacueren gebied geen inwoners in achterblijven, gaan toezichthouders van de gemeente langs alle huizen die geƫvacueerd moeten worden. Blijft u toch in uw woning? Dan loopt u op eigen risico groot gevaar. Verlaat daarom ten alle tijde uw woning. De politie en toezichthouders van de gemeente gaan ter plaatsen en waken over de verlaten huizen.

Kunt u niet zelfstandig evacueren?

Woont u in Visserweert, Aasterberg of in het gele gebied in bijgevoegde kaart en kunt u niet zelfstandig evacueren? Of kunt u geen andere verblijfplaats voor vannacht regelen? Neem dan contact op met de gemeente Echt-Susteren via 0475- 478 478. De gemeente regelt een opvanglocatie in sporthal In de Bandert in Echt en indien nodig ook vervoer naar deze locaties.

Woont u in Roosteren, Kokkelert (buiten het gele gebied) of Illikhoven?

Dan blijft ook voor u het dringende advies gelden om uw woning te verlaten voor uw eigen veiligheid.

Zandzakken ophalen

De gemeente stelt zandzakken beschikbaar voor alle inwoners in de dorpen Roosteren, Illikhoven en Kokkelert. Deze kunnen worden opgehaald op de Markt Aan Schetterteind (tegenover de kerk) in Roosteren.

Terugkeer woning

De gemeente laat weten wanneer het gevaar is geweken en alle geƫvacueerde inwoners weer veilig mogen terugkeren naar hun eigen woning.