Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Echt-Susteren ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan. U kunt digitaal een aanvraag doen als u beschikt over een DigiD. Of u kunt een afspraak maken.

Verschil Attestatie de vita en Bewijs van in leven zijn

Een 'Attestatie de vita' toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland hebt u een 'Bewijs van in leven zijn' nodig. Dat is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Welke variant u nodig hebt kunt u eventueel navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.


Hebt u een brief van uw pensioenfonds ontvangen? U kunt het Bewijs van in leven zijn gratis aanvragen. U kunt deze digitaal aanvragen als u over een DigiD beschikt, of u maakt een afspraak. Neem de brief van het pensioenfonds mee naar de afspraak op het gemeentehuis. U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat op uw adres woont, ook als het meerderjarig is
  • Uw partner

Uw partner/meerderjarige kind moet een ondertekende machtiging (met kopie legitimatiebewijs) aan u meegeven als u voor hem/haar een bewijs van in leven zijn wil aanvragen.


Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en verblijft u tijdelijk in Echt-Susteren? Dan kunt u de aanvraag alleen persoonlijk, op afspraak doen (niet online). U dient een bewijsstuk mee te nemen waaruit blijkt wat uw huidige adres in het buitenland is.

  • Legitimatiebewijs, zoals rijbewijs of paspoort
  • Eventueel: brief van uw pensioenfonds
  • Geld. U betaalt contant of per pin
Soort verklaring Prijs (2020)
Attestatie de vita (voor gebruik in het buitenland, niet voor pensioenfonds) € 13,80
Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland, niet voor pensioenfonds) € 7,65
Bewijs van in leven voor uw pensioenfonds  Gratis