Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Een Bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Een Bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig. U kunt digitaal (voor uzelf) een aanvraag doen voor een Bewijs van in leven zijn als u beschikt over een DigiD. Of u kunt een afspraak maken. Voor een Attestatie de vita (dus voor gebruik in het buitenland) moet u altijd een afspraak maken. Deze kunt u niet digitaal aanvragen.

Verschil Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Een Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. Deze kunt u digitaal (alleen voor uzelf) of op afspraak aanvragen. De Attestatie de vita is een internationaal document dat gebruikt wordt in het buitenland, met eventueel als bijlage een vertaling. U kunt een Attestatie de vita niet digitaal aanvragen. Welke variant u nodig hebt kunt u eventueel navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.


Heeft u een brief van uw pensioenfonds ontvangen? U kunt het Bewijs van in leven zijn gratis aanvragen. Neem de brief van het pensioenfonds mee naar de afspraak op het gemeentehuis of voeg deze als bijlage toe bij uw digitale aanvraag. U kunt een Bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat op uw adres woont, ook als het meerderjarig is
  • Uw partner

Uw partner/meerderjarige kind moet een ondertekende machtiging (met kopie legitimatiebewijs) aan u meegeven als u voor hem/haar een bewijs van in leven zijn wil aanvragen. Dit kan niet digitaal maar alleen op afspraak.


Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en verblijft u tijdelijk in Echt-Susteren? Dan kunt u de aanvraag alleen persoonlijk, op afspraak doen (niet digitaal). U dient een bewijsstuk mee te nemen waaruit blijkt wat uw huidige adres in het buitenland is.

  • Legitimatiebewijs, zoals rijbewijs of paspoort
  • Indien van toepassing: brief van uw pensioenfonds of een rekeningafschrift waaruit blijkt dat u pensioen ontvangt
  • Geld. U betaalt contant of per pin
Soort verklaring Prijs 2021
Attestatie de vita (voor gebruik in het buitenland, niet voor pensioenfonds) € 14,-
Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland, niet voor pensioenfonds) € 7,75
Bewijs van in leven/Attestatie de vita voor uw pensioenfonds (mits u hier een bewijsstuk van kunt overleggen) Gratis