Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Burgermeester Hessels nieuwe voorzitter BCL

12 december 2018
a
Burgemeester Hessels is de nieuwe (waarnemend) voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL).

De BCL vertegenwoordigt ruim 160 carnavalsverenigingen in Limburg (en enkele daarbuiten), waarbij het hoeden van de Limburgse vastelaovescultuur in de volle breedte de belangrijkste opgave is. De BCL is onlangs gestart met een moderniseringsslag, waarbij het intensief betrekken van de jeugd één van de topprioriteiten is. Met het benoemen van een zittend burgemeester tot voorzitter, zal ook een nieuwe invulling aan het voorzitterschap gegeven worden. Hoewel deze functie statutair pas in november 2019 officieel van kracht wordt, start de burgemeester per direct. De functie is onbezoldigd. Alaaf en sjregkedek!