Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Controle hondenbelasting binnenkort van start

8 oktober 2020
Hondenbeleid
Binnenkort gaan controleurs in de gemeente Echt-Susteren huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, u kunt hiernaar vragen.

Identificatie

Het identificatiebewijs van de hondencontroleur bevat een persoonsfoto, de handtekening van hemzelf en van de directeur van BsGW die hem machtigt om controles uit te voeren. Op de achterzijde staat een verwijzing naar de wettekst met betrekking tot de bevoegdheden van de controles. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW of de politie.


Controles

Iedereen die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op www.bsgw.nl. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.


Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangemeld dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee voorkomt u onnodige boetes. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze persoon het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.


Uw hond aanmelden

Het aan- of afmelden van een hond kunt u doen via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Hiervoor kunt u inloggen met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u hier doorgeven. De melding is dan direct geregeld. Heeft u geen internet? U kunt een hond dan ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon 088 – 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt.


Meer weten?

Meer informatie over de hondenbelasting kunt u lezen op www.bsgw.nl.