Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 31 maart de aangescherpte maatregelen verlengd (tot en met 28 april) om het coronavirus onder controle te krijgen. Kijk hier voor deze aangescherpte maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gemeentehuis gesloten op maandag 13 april 2020
In verband met tweede Paasdag is het gemeentehuis maandag 13 april 2020 gesloten.

 

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft gevolgen voor de economie. Bent u ondernemer? Dan vindt u hier informatie over de regelingen en maatregelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Ondernemers die snel financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze ondersteuning kan een aanvulling zijn van uw inkomen tot bijstandsniveau of een krediet.

Aanvragen
Om een aanvraag in te dienen doet u de scan op de website van Stichting 155 Help een Bedrijf. Zodra u alle informatie heeft ingediend wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Stichting 155 kan uw vragen inhoudelijk beantwoorden en meer informatie verschaffen. Houdt u er rekening mee dat het op dit moment erg druk is. U wordt zo snel mogelijk gebeld. Heeft u verder nog vragen over deze regeling of over de aanvraag? Neem dan contact op via info@echt-susteren.nl o.v.v. Administratie PW. Als u belt met de gemeente via het algemene nummer 0475 478 478 kies dan optie 1.


Reguliere aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Meer informatie over een reguliere aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen op basis van de Bbz, dus zonder versnelde procedure vanwege het coronavirus, vindt u hier.


Compensatieregeling voor zelfstandigen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,-. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.


Tegemoetkoming in loonkosten: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. U kunt met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’.

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen bij het UWV.


Maatregelen Rijksoverheid

Op 17 maart heeft de Rijksoverheid een steunpakket maatregelen aangekondigd waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.        

Ondernemersloket

Let op: voor specifieke vragen over de financiële regelingen zie hierboven onder Tijdelijke regelingen voor zelfstandigen en personeel

De gemeente heeft een tijdelijk loket ingericht voor ondernemers. Het ondernemersloket is bereikbaar voor alle ondernemers van de gemeente Echt-Susteren. Alle vragen over (ondersteuning van) de eigen onderneming en de maatregelen kunt u hier stellen. Mail daarvoor uw vraag , met vermelding van zowel uw telefoonnummer als uw e-mailadres, naar bedrijfscontactpunt@echt-susteren.nl. Als u belt met de gemeente via het algemene nummer 0475 478 478 kies dan optie 1.


Bedrijfsadvies

Heeft u door de coronacrisis behoefte aan bedrijfsadvies? De stichting Ondernemersklankbord (OKB) helpt alle ondernemers tijdelijk gratis in verband met het coronavirus. De OKB zet zich met bedrijfsadvies belangeloos in voor ondernemers. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood verkeren, verleent het OKB de dienstverlening tijdelijk gratis.


Impact van de coronacrisis

Alle ondernemers, dus niet alleen leden, kunnen via de website van MKB Limburg meer informatie vinden over de impact die de coronacrisis heeft op de onderneming. Daarnaast kunt u op deze website ook een vragenlijst invullen, die het MKB en LWV helpt meer inzicht te geven op de problematiek die speelt bij u als ondernemer.


Meer informatie

Mogelijk volgen er op korte termijn meer maatregelen. Kijk regelmatig op onderstaande websites voor updates en mogelijke nieuwe regelingen:

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen zoals OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting worden tot 30 juni 2020 automatisch opgeschort. Meer informatie vindt u op de website van BsGW.


Uitstel landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.