Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

De Valk geeft nieuwe impuls aan winkelhart Echt

17 april 2019
Ondertekening bij de Valk
Al jarenlang is de vervallen voormalige dakpannenfabriek De Valk een doorn in het oog van menig Echtenaar. De zorgen om het historische gebouw en de toenemende leegstand in het centrum van Echt hebben ertoe geleid dat de gemeente Echt-Susteren het ambitieuze projectplan van de eigenaar van het complex, samen met een aantal partners, heeft omarmd. Met het ondertekenen van een overeenkomst is het project ‘’Herbestemming de Valk’’ in een nieuwe fase terecht gekomen.

De Valk gered 

De voormalige dakpannenfabriek bij de entree van het Winkelhart in Echt is een uniek Rijksmonument in Limburg. De eigenaar van het complex (Exploitatiemaatschappij De Valk BV ) is met het initiatief gekomen om het monumentale deel te restaureren en de totale locatie te transformeren tot een Jumbo Foodmarkt. De afgelopen periode heeft de gemeente Echt-Susteren samen met de initiatiefnemer onderzocht hoe deze plannen geïntegreerd kunnen worden in het centrum van Echt. Met het realiseren van een Foodmarkt wordt het kerngebied van het bestaande winkelcentrum van Echt versterkt en een publiekstrekker gerealiseerd. Dit vereist een aangepaste infrastructuur en een gewijzigd bestemmingsplan. Wethouder Peter Ruijten over de plannen: ‘’We zijn blij dat De Valk wordt gered. Deze voormalige fabriek heeft een historische betekenis en gaf in de vorige eeuw een enorme economische impuls aan het centrum van Echt. Het is mooi om te zien dat deze nieuwe plannen een positieve invloed hebben op de economie en vitaliteit van het centrum van Echt. Daarom werken wij graag mee aan het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanpassen van de infrastructuur.’’ 


Revitaliseren centrum 

In het centrum van Echt is sprake van bovengemiddelde leegstand, het centrum is niet optimaal ontsloten en het mist een aansprekende publiekstrekker. Wethouder Geert Frische juicht de nieuwe plannen toe: ‘’Met de nieuwe plannen voor de herbestemming van De Valk wordt niet alleen een publiekstrekker gebouwd. Met de komst van de Foodmarkt wordt een historisch monument gerestaureerd en het centrum nieuw leven ingeblazen. Een echte win-winsituatie voor de gemeente, de initiatiefnemer(s) en de inwoners van Echt-Susteren.’’ De komst van de Jumbo Foodmarkt maakt onderdeel uit van een groter plan om het centrum van Echt de revitaliseren. Zo wordt het centrum op termijn beter toegankelijk met de komst van een nieuwe ontsluitingsweg. De verbinding tussen het huidige winkelcentrum en de nieuwe Jumbo Foodmarkt voor het winkelende publiek zal als voetgangers-gebied worden vormgegeven. Daarnaast wordt samen met de lokale ondernemers gezocht naar mogelijk-heden om het centrum rondom De Plats als bruisende hart compacter te maken. Bovendien komt er meer parkeergelegenheid. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan een vitaal en toekomstbestendig winkelhart van de kern Echt met een regionale betekenis.