Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

  • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
  • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
  • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
  • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Dieteren

Dieteren

Bouwplan woningen

BurgtBouw is eind januari gestart met de bouw van de 6 levensloopbestendige woningen in Dieteren. Naar verwachting worden de woningen in het 4e kwartaal van 2018 opgeleverd.

Het bouwplan omvat de bouw van 6 levensloopbestendige woningen op de locatie van de voormalige basisschool. De woningen worden voorzien van zonnepanelen en zijn allemaal verkocht


Herinrichting  Kerkstraat, Zilstraat en Vleutstraat

Het herinrichtingsproject bestaat uit het vervangen van de bestaande riolering door een nieuw vuilwaterriool en het aanleggen van een apart riool voor de afvoer van regenwater. Het regenwater wordt apart afgevoerd en hoeft niet naar de waterzuivering. Met de geplande werkzaamheden voldoet de gemeente aan de Europese richtlijnen. Verder worden het asfalt en de trottoirs vernieuwd en worden de lantaarnpalen vervangen door LED-verlichting.


Inbreng van inwoners

Aan de inwoners van Dieteren wordt gevraagd mee te denken over een nieuwe weginrichting. Denk aan: groenvoorzieningen, parkeren, eventuele verkeersremmers en de inrichting van de kruisingsvlakken en inritten. De inbreng van inwoners wordt meegenomen bij het opstellen van het voorontwerp. Zodra dit voorontwerp klaar is, wordt dit met (een selectie van) omwonenden besproken.


Planning

Er wordt blanco gestart en er is dus nog geen ontwerp. De gemeente wil inwoners actief betrekken bij het project. Aan de hand van de vragen en opmerkingen van inwoners wordt een concept ontwerp gemaakt. Dit wordt in overleg gedaan met de nog samen te stellen bewonerscommissie. Het concept ontwerp wordt tijdens een volgende informatieavond aan de inwoners voorgelegd.


Meer informatie

Voor vragen over de woningen neem contact op met Burgtbouw via 0493 315 050. Heeft u vragen aan de gemeente over het project? Vul het contactformulier in of bel naar 0475 478 478.

pdf Nieuwsbrief 3 Dieteren op de schop (PDF, 51.6 KB) pdf Informatieavond herinrichting Kerkstraat Dieteren 14-03-2018 (PDF, 3.88 MB) pdf presentatie herinrichting Dieteren juli 2017 (PDF, 682.12 KB) pdf Presentatie informatieavond Dieteren op de schop 25-05-2016 (PDF, 4.43 MB) pdf Vragen en antwoorden - informatieavond Dieteren 25-05-2016 (PDF, 42.21 KB) pdf Vragen en antwoorden - informatieavond Dieteren 25-05-2016 (PDF, 42.21 KB) pdf Nieuwsbrief 1 (PDF, 218.92 KB) pdf Nieuwsbrief 2 (PDF, 236.96 KB)