Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Drank- en horecavergunning

Wanneer is de drank- en horecavergunning nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden


Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet. Vul hiervoor bijgaand formulier in en stuur het op naar de gemeente. U kunt het ook digitaal aanleveren als bijlage bij het contactformulier.

pdf Aanvraagformulier ontheffing drank en horecawet (PDF, 312.82 KB)

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Hieronder vindt u informatie over wat u in welke situatie dient aan te leveren voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning.


Overgangsregeling oude diploma's sociale hygiëne

Een diploma sociale hygiëne is verplicht voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning. Oude varianten van dit diploma zijn inmiddels komen te vervallen. Voor medewerkers en ondernemers met een verouderd diploma biedt Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH diploma sociale hygiëne aan te vragen. Hiermee kan men op de juiste wijze in het Register sociale hygiëne worden opgenomen.

De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018. Staat iemand na 1 mei 2018 niet in het Register, dan zal hij/zij een nieuw examen moeten afleggen. Meer informatie vindt u in onderstaande brief. Op de website www.svh.nl  staat alle relevante informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma's in aanmerking komen en wat de procedure is.

pdf brief overgangsregeling sociale hygiene (PDF, 595.86 KB)

Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor een regulier horecabedrijf of wanneer de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV)

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan één maand is
 • Volledig ingevuld onderstaand gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet BIBOB (quickscan)
pdf Quickscan BIBOB (PDF, 117.88 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier met bijlage:
pdf Aanvraagformulier drank- en horecawet model a -bedrijfsmatig (PDF, 358.76 KB) pdf Bijlage bij model A - verklaring leidinggevende (PDF, 139.79 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier:
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB)

Daarnaast een kopie van:

 • Diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand

 

Bij de aanvraag van een drank en horecavergunning voor bijvoorbeeld een sportclub of vereniging

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan één maand is

Een kopie van:

 • Diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand
 • Bestuursreglement
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag drank en horecavergunning (model B)
pdf Aanvraagformulier drank en horecawet model b (paracommercie - verenigingen en stichtingen) (PDF, 351.74 KB) pdf Bijlage bij model B -verklaring leidinggevende (PDF, 328.33 KB)
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag exploitatievergunning
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB)

Als er andere leidinggevenden komen

 • Er moet een nieuwe aanvraag voor een drank- en horecavergunning worden gedaan
 • Arbeidsovereenkomsten nieuwe leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van het nieuwe leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Origineel diploma sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden
 • Volledig ingevuld formulier formulier bijschrijven leidinggevende(n) drank en horecawet
pdf Formulier bijschrijven leidinggevende(n) drank en horecawet (PDF, 338.5 KB)

Als u bouwtechnisch iets verandert, bijvoorbeeld een uitbreiding van het terras

 • Bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie. Let op: soms is een omgevingsvergunning nodig

Als u de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV

 • Er moet een nieuwe aanvraag voor de drank- en horecavergunning worden ingediend

De kosten van de aanvraag zijn afhankelijk van uw situatie. U vindt een overzicht van de verschillende kosten in de legesverordening. Het afhandelen van het gemeentelijke Bibob-vragenformulier is gratis, maar als er een Bibob-onderzoek nodig is dan zijn daaraan wel kosten verboden.