Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Drank- en horecavergunning

Wanneer is de drank- en horecavergunning nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden


Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet. Vul hiervoor bijgaand formulier in en stuur het op naar de gemeente. U kunt het ook digitaal aanleveren als bijlage bij het contactformulier.

pdf Aanvraagformulier ontheffing drank en horecawet (PDF, 312.82 KB)

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Hieronder vindt u informatie over wat u in welke situatie dient aan te leveren voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning.


Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor een regulier horecabedrijf of wanneer de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV)

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan één maand is
 • Volledig ingevuld onderstaand gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet BIBOB (quickscan)
pdf Quickscan BIBOB (PDF, 117.88 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier met bijlage:
pdf Aanvraagformulier drank- en horecawet model a -bedrijfsmatig (PDF, 358.76 KB) pdf Bijlage bij model A - verklaring leidinggevende (PDF, 139.79 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier:
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB)

Daarnaast een kopie van:

 • Diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand

Bij de aanvraag van een drank en horecavergunning voor bijvoorbeeld een sportclub of vereniging

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan één maand is

Een kopie van:

 • Diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand
 • Bestuursreglement
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag drank en horecavergunning (model B)
pdf Aanvraagformulier drank en horecawet model b (paracommercie - verenigingen en stichtingen) (PDF, 351.74 KB) pdf Bijlage bij model B -verklaring leidinggevende (PDF, 328.33 KB)
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag exploitatievergunning
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB)

Als er andere leidinggevenden komen

 • Er moet een nieuwe aanvraag voor een drank- en horecavergunning worden gedaan
 • Arbeidsovereenkomsten nieuwe leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van het nieuwe leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Origineel diploma sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden
 • Volledig ingevuld formulier formulier bijschrijven leidinggevende(n) drank en horecawet
pdf Formulier bijschrijven leidinggevende(n) drank en horecawet (PDF, 338.5 KB)

Als u bouwtechnisch iets verandert, bijvoorbeeld een uitbreiding van het terras

 • Bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie. Let op: soms is een omgevingsvergunning nodig

Als u de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV

 • Er moet een nieuwe aanvraag voor de drank- en horecavergunning worden ingediend

De kosten van de aanvraag zijn afhankelijk van uw situatie. U vindt een overzicht van de verschillende kosten in de legesverordening. Het afhandelen van het gemeentelijke Bibob-vragenformulier is gratis, maar als er een Bibob-onderzoek nodig is dan zijn daaraan wel kosten verboden.