Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Duurzaam wonen met hulp van Nieuwe Energie In Limburg

16 oktober 2018
groene energie
We staan voor een grote opgave, de energietransitie. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten voor 2050 plaats maken voor nieuwe duurzame vormen van energie, zoals zonne- en windenergie. Dat betekent ook dat maar liefst 8 miljoen woningen in Nederland aangepast moeten worden. Dus ook die van ons, in Limburg. Maar hoe pakken we dit aan? Wat komt er allemaal bij kijken? Waar kunt u terecht en wie kan u helpen?

Digitaal informatie loket over duurzaam wonen

In 2016 hebben alle Limburgse gemeenten een gezamenlijk digitaal informatiepunt opgezet dat
terug te vinden is via www.nieuweenergieinlimburg.nl. Dit loket heeft het doel om Limburgers met een eigen woning te inspireren, activeren én informeren over alle mogelijkheden om zelf energie te besparen of op te wekken. Het loket geeft een helder en objectief beeld van nationale, regionale en lokale mogelijkheden en subsidies. De website geeft een actueel beeld van projecten waar woningeigenaren in Limburg aan kunnen deelnemen. Neem ook een kijkje op de social media kanalen van Nieuwe Energie Limburg voor deelname aan projecten, informatiebijeenkomsten of andere tips.

Meer weten? Ga naar www.nieuweenergieinlimburg.nl.