Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Duurzame energie in de Echt-Susteren

21 augustus 2019
Windenergie
De gemeente wil haar energieverbruik verduurzamen en in 2040 energieneutraal zijn. Dit is het geval als de energieproductie gelijk is aan het energieverbruik. Dit staat ook in de energievisie die inmiddels is vastgesteld.

Om invulling te geven aan deze energievisie is een aantal maatregelen nodig waaronder ook het opwekken van duurzame energie in de vorm van wind- en/of zonneparken. In het najaar organiseren we informatiebijeenkomsten voor inwoners en initiatiefnemers waarin we de energietransitie verder toelichten.

Waarom wind- en zonneparken?

Zonneparken en windparken zijn nodig om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit is een enorme opgave en daarom wil de gemeente dit in twee fases oppakken. In fase 1 is het doel om tot 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren. Om dit te bereiken en om de verwachte elektriciteitsbehoefte lokaal op te wekken met zonneparken en windmolens zijn ongeveer 17 windmolens of 137 hectare zonneparken of een combinatie hiervan nodig. Om de regie te houden over de locaties van deze parken en ervoor te zorgen dat de opbrengsten van de parken terecht komen bij onze eigen burgers, hebben we een beleidskader genaamd "Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren" opgesteld. Hierin staan de voorwaarden voor initiatiefnemers beschreven. Op die manier weten zij waar ze zich aan moeten houden bij het indienen van een voorstel voor een wind- of zonnepark. Dit beleidskader is in samenwerking met de energiecoöperatie Echt-Susteren Energie, inwoners, belanghebbenden, ambtenaren en raads- en commissieleden tot stand gekomen. Het beleidskader wordt in de gemeenteraadsvergadering van 26 september behandeld. Wilt u weten wat hierin staat? Bekijk het raadsvoorstel op https://echt-susteren.raadsinformatie.nl bij de stukken van de raadsvergadering van 26 september. In fase 2 werken we verder aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.


Informatiebijeenkomsten

De gemeente vindt het belangrijk om u als inwoner te betrekken bij de energietransitie, wat dit is en wat dit betekent voor u. Daarom organiseren we binnenkort een aantal informatiebijeenkomsten om u hierbij te betrekken. Ook voor initiatiefnemers houden we informatiebijeenkomsten om het beleidskader verder toe te lichten. Houd hiervoor de gemeentelijke kanalen in de gaten! Vragen of opmerkingen over de energietransitie kunt u altijd mailen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. H. Schönwetter of mevr. S. Kuipers.