Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Duurzame energie in de Echt-Susteren

21 augustus 2019
Windenergie
De gemeente wil haar energieverbruik verduurzamen en in 2040 energieneutraal zijn. Dit is het geval als de energieproductie gelijk is aan het energieverbruik. Dit staat ook in de energievisie die inmiddels is vastgesteld.

Om invulling te geven aan deze energievisie is een aantal maatregelen nodig waaronder ook het opwekken van duurzame energie in de vorm van wind- en/of zonneparken. In het najaar organiseren we informatiebijeenkomsten voor inwoners en initiatiefnemers waarin we de energietransitie verder toelichten.

Waarom wind- en zonneparken?

Zonneparken en windparken zijn nodig om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit is een enorme opgave en daarom wil de gemeente dit in twee fases oppakken. In fase 1 is het doel om tot 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren. Om dit te bereiken en om de verwachte elektriciteitsbehoefte lokaal op te wekken met zonneparken en windmolens zijn ongeveer 17 windmolens of 137 hectare zonneparken of een combinatie hiervan nodig. Om de regie te houden over de locaties van deze parken en ervoor te zorgen dat de opbrengsten van de parken terecht komen bij onze eigen burgers, hebben we een beleidskader genaamd "Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren" opgesteld. Hierin staan de voorwaarden voor initiatiefnemers beschreven. Op die manier weten zij waar ze zich aan moeten houden bij het indienen van een voorstel voor een wind- of zonnepark. Dit beleidskader is in samenwerking met de energiecoöperatie Echt-Susteren Energie, inwoners, belanghebbenden, ambtenaren en raads- en commissieleden tot stand gekomen. Het beleidskader wordt in de gemeenteraadsvergadering van 26 september behandeld. Wilt u weten wat hierin staat? Bekijk het raadsvoorstel op https://echt-susteren.raadsinformatie.nl bij de stukken van de raadsvergadering van 26 september. In fase 2 werken we verder aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.


Informatiebijeenkomsten

De gemeente vindt het belangrijk om u als inwoner te betrekken bij de energietransitie, wat dit is en wat dit betekent voor u. Daarom organiseren we binnenkort een aantal informatiebijeenkomsten om u hierbij te betrekken. Ook voor initiatiefnemers houden we informatiebijeenkomsten om het beleidskader verder toe te lichten. Houd hiervoor de gemeentelijke kanalen in de gaten! Vragen of opmerkingen over de energietransitie kunt u altijd mailen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. H. Schönwetter of mevr. S. Kuipers.