Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Echt

In de kern Echt zijn verschillende werkzaamheden actief. Zo is er het nieuwbouwplan Bocage en de herinrichting van de Heerweg.

Herinrichting Heerweg e.o.

De gemeente is voornemens begin maart 2019 te starten met de herinrichting van de Heerweg e.o. in Echt. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Infoavondavond 29 mei 2018

Op dinsdag 29 mei heeft in de fanfarezaal ‘Lei van Naer’ een informatieavond plaatsgevonden waar het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Heerweg en omgeving is gepresenteerd. Na een algemene presentatie en toelichting van de plannen was er de mogelijkheid om het ontwerp (ter tafel) in te zien en vragen te stellen. De presentatie en de ontwerptekeningen kunt u via onderstaande links inzien.

Hoe verder?

De definitieve plannen inclusief openbare verlichting zullen binnenkort op deze website gepubliceerd. Hierover wordt u middels een bewonersbrief van in kennis gesteld.

Voor de daadwerkelijke start van de uitvoering zal de aannemer een informatieavond houden over o.a. de planning van de werkzaamheden, de fasering / volgorde van werken en omleidingen. Voor deze informatieavond wordt u ook middels een bewonersbrief uitgenodigd.

Werkzaamheden nutsbedrijven

De nutsbedrijven zullen voorafgaande aan de herinrichting hun verleggingswerkzaamheden uitvoeren. Over deze werkzaamheden wordt u door de betreffende nutsbedrijven geïnformeerd. Deze werkzaamheden zullen volgens planning begin maart gereed zijn.

Documenten informatieavond 29 mei jl

pdf Uitnodiging Bewoners (PDF, 388.03 KB)

pdf Presentatie Herinrichting Heerweg eo 29-05-2018 (PDF, 5.13 MB)

pdf Presentatietekening Heerweg (PDF, 1.26 MB)

Bewonerscommissie

Samen met een aantal vrijwilligers, de zogenaamde bewonerscommissie, heeft de gemeente bovenstaande plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties uitgewerkt. De gemeente heeft met het adviesbureau en in samenspraak met de bewonerscommissie de plannen nagenoeg uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden. Heeft u vragen of opmerkingen voor de bewonerscommissie? Dan kunt u de bewonerscommissie hierover bereiken via: bewonerscommissieheerweg-eo@hotmail.com.

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.


Herinrichting Kleefstraat e.o.

De gemeente gaat in 2019 de Kleefstraat, Oude Baan (tussen de Bosstraat en Abdissentiend) , Herderstraat Oude Molenweg herinrichten. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De aanwonenden worden hierover geïnformeerd tijdens diverse informatiebijeenkomsten.

Informatieavond dinsdag 5 juni jl.

Op dinsdag 5 juni heeft in de fanfarezaal ‘Lei van Naer’ een informatieavond plaatsgevonden waar het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Kleefstraat en omgeving is gepresenteerd. Na een algemene presentatie en toelichting van de plannen was er de mogelijkheid om het ontwerp (ter tafel) in te zien en vragen te stellen. De presentatie en de ontwerptekeningen kunt u via onderstaande links inzien.

Hoe verder?

De definitieve plannen inclusief openbare verlichting zullen binnenkort op deze website gepubliceerd. Hierover wordt u middels een bewonersbrief van in kennis gesteld.

Voor de daadwerkelijke start van de uitvoering zal de aannemer een informatieavond houden over o.a. de planning van de werkzaamheden, de fasering / volgorde van werken en omleidingen. Voor deze informatieavond wordt u ook middels een bewonersbrief uitgenodigd.

Werkzaamheden nutsbedrijven

De nutsbedrijven zullen voorafgaande aan de herinrichting hun verleggingswerkzaamheden uitvoeren. Over deze werkzaamheden wordt u door de betreffende nutsbedrijven geïnformeerd..

Documenten informatieavond 5 juni jl

pdf Uitnodiging Bewoners (PDF, 71.71 KB)

pdf Presentatie Herinrichting Heerweg eo 29-05-2018 (PDF, 4.57 MB)

pdf presentatietekening-herderstraat 1 (PDF, 1.04 MB)

pdf presentatietekening-kleefstraat 2 (PDF, 796.1 KB)

 

Bewonerscommissie

Samen met een aantal vrijwilligers, de zogenaamde bewonerscommissie, heeft de gemeente bovenstaande plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties uitgewerkt.. De gemeente heeft met het adviesbureau en in samenspraak met de bewonerscommissie de plannen nagenoeg uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden.

Meer informatie?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr.P. Kempkens.

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.


Bocage

Tussen de Gebroekerweg en de Peijerstraat in Echt wordt gewerkt aan nieuwbouwproject Bocage. Een wijk, waar landelijk wonen in rust, ruimte en groen centraal staat. Bocage is vernieuwend omdat het hedendaags dorps wonen is in een fraai Limburgs landschap. Met het gevoel van ‘buiten’ wonen, maar toch niet in een verlaten oord. Bocage ligt immers tegen de kern van Echt. Wonen tussen de boomgaarden. De wandel- en fietsroutes verbinden de wijk zowel met alle centrumvoorzieningen als met het buitengebied. De woningtypen gebaseerd op de basisvormen ‘dorps’ en ‘erven’ zijn bijzonder en staan in een ruime setting. De mogelijkheden variëren van (half)vrijstaande, tot geschakelde en levensloopbestendige woningen. Ook zijn er ruime, vrije kavels beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de woningen, architectuur, landschapsinrichting en de vele mogelijkheden van invullingen naar eigen wens en/of bouwen op een vrije kavel op www.bocage.nl. Of bekijk de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

pdf Bewonersbrief + bestemmingsplan Bocage (PDF, 168.45 KB)