Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Echt

In de kern Echt zijn verschillende werkzaamheden actief. Zo is er het nieuwbouwplan Bocage en de herinrichting van de Heerweg en de Kleefstraat.

Herinrichting Heerweg e.o.

De gemeente gaat medio maart 2019 starten met de herinrichting van de Heerweg e.o. in Echt. Het betreft de Heerweg, het Dr. Poelsplein, de Burg. Meuwissenstraat en de kruispunten Heerweg-Kerkvelsdweg-oost en Burg. Meuwissenstraat-Kerkveldsweg-oost. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.


Defintieve plannen

In het voortraject zijn aanwonenden middels een aantal bijeenkomsten geïnformeerd en hebben ze kunnen reageren op de plannen. Op basis van o.a. de informatie en reacties uit deze bijeenkomsten zijn de plannen in samenspraak met de bewonerscommissie definitief gemaakt.

De definitieve plannen (pdf) kunt u inzien via onderstaande links.

pdf Heerweg I (PDF, 1.56 MB)

pdf Heerweg II (PDF, 1.79 MB)

 


Hoe verder?

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden loopt momenteel. De herinrichting van de Heerweg en omgeving start naar verwachting medio maart 2019. Voor de start van de werkzaamheden zal de aannemer een informatieavond houden. Tijdens deze avond komen o.a. de planning, de fasering / volgorde van werken en omleidingen / bereikbaarheid aan bod.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Voor deze avond ontvangt u per brief nog een uitnodiging.

Informatie over contactpersonen, planning, omleidingsroute(s) en aanvullende informatie kunt u, zodra de aannemer bekend is, op deze website vinden.


Werkzaamheden nutsbedrijven

De nutsbedrijven zullen voorafgaande aan de herinrichting hun verleggingswerkzaamheden uitvoeren. Over deze werkzaamheden wordt u door de betreffende nutsbedrijven geïnformeerd. Deze werkzaamheden zullen volgens planning medio maart gereed zijn.

Op dit moment voert WML verleggingswerkzaamheden uit.


Bewonerscommissie

Samen met een aantal vrijwilligers, de zogenaamde bewonerscommissie, heeft de gemeente bovenstaande plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties uitgewerkt. De gemeente heeft met het adviesbureau en in samenspraak met de bewonerscommissie de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de bewonerscommissie? Dan kunt u de bewonerscommissie hierover bereiken via: bewonerscommissieheerweg-eo@hotmail.com.


Afkoppelen regenwater

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.


Meer informatie?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. P. Kempkens.


Herinrichting Kleefstraat e.o.

De gemeente gaat in 2019 starten met de herinrichting van de Kleefstraat e.o. in Echt. Het betreft de Kleefstraat, Oude Baan (tussen de Bosstraat en Abdissentiend) , Herderstraat en Oude Molenweg. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.


Definitieve plannen

In het voortraject zijn aanwonenden middels een aantal bijeenkomsten geïnformeerd en hebben ze kunnen reageren op de plannen. Op basis van o.a. de informatie en reacties uit deze bijeenkomsten zijn de plannen in samenspraak met de bewonerscommissie definitief gemaakt.

De definitieve plannen (pdf) kunt u inzien via onderstaande links.

pdf Kleefstraat I (PDF, 1.62 MB)

pdf Kleefstraat II (PDF, 1.49 MB)

pdf Kleefstraat III (PDF, 1.79 MB)


Hoe verder?

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden loopt momenteel. De werkzaamheden aan de Kleefstraat starten nadat de werkzaamheden aan de Heerweg zijn afgerond. Naar verwachting zal dit in het najaar 2019 zijn. Voor de start van de werkzaamheden zal de aannemer een informatieavond houden. Tijdens deze avond komen o.a. de planning, de fasering / volgorde van werken en omleidingen / bereikbaarheid aan bod. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Voor deze avond ontvangt u te zijner tijd per brief nog een uitnodiging.

Informatie over contactpersonen, planning, omleidingsroute(s) en aanvullende informatie kunt u, zodra de aannemer bekend is, op deze website vinden.


Werkzaamheden nutsbedrijven

De nutsbedrijven zullen voorafgaande aan de herinrichting hun verleggingswerkzaamheden uitvoeren. Over deze werkzaamheden wordt u door de betreffende nutsbedrijven geïnformeerd.

Op dit moment voert WML verleggingswerkzaamheden uit.


Bewonerscommissie

Samen met een aantal vrijwilligers, de zogenaamde bewonerscommissie, heeft de gemeente bovenstaande plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties uitgewerkt. De gemeente heeft met het adviesbureau en in samenspraak met de bewonerscommissie de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden.


Afkoppelen regenwater

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.


Meer informatie?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. P. Kempkens.

 


Bocage

Tussen de Gebroekerweg en de Peijerstraat in Echt wordt gewerkt aan nieuwbouwproject Bocage. Een wijk, waar landelijk wonen in rust, ruimte en groen centraal staat. Bocage is vernieuwend omdat het hedendaags dorps wonen is in een fraai Limburgs landschap. Met het gevoel van ‘buiten’ wonen, maar toch niet in een verlaten oord. Bocage ligt immers tegen de kern van Echt. Wonen tussen de boomgaarden. De wandel- en fietsroutes verbinden de wijk zowel met alle centrumvoorzieningen als met het buitengebied. De woningtypen gebaseerd op de basisvormen ‘dorps’ en ‘erven’ zijn bijzonder en staan in een ruime setting. De mogelijkheden variëren van (half)vrijstaande, tot geschakelde en levensloopbestendige woningen. Ook zijn er ruime, vrije kavels beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de woningen, architectuur, landschapsinrichting en de vele mogelijkheden van invullingen naar eigen wens en/of bouwen op een vrije kavel op www.bocage.nl. Of bekijk de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

pdf Bewonersbrief + bestemmingsplan Bocage (PDF, 168.45 KB)