De Rijksoverheid heeft op 23 maart nieuwe aangescherpte maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Kijk hier voor deze aangescherpte maatregelen.

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen.

Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Echt

In de kern Echt zijn verschillende werkzaamheden actief. Zo is er het nieuwbouwplan Bocage en de herinrichting van de Heerweg en de Kleefstraat.

Herinrichting Heerweg e.o.

3 juni jl. is de aannemer op het kruispunt Heerweg- Kerkveldseweg oost gestart met de herinrichting van de Heerweg e.o. in Echt (zie ook kopje ‘Hoe verder’).  De herinrichting betreft de Heerweg, het Dr. Poelsplein, de Burg. Meuwissenstraat en de kruispunten Heerweg-Kerkvelsdweg-oost en Burg. Meuwissenstraat-Kerkveldsweg-oost. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Defintieve plannen

In het voortraject zijn aanwonenden middels een aantal bijeenkomsten geïnformeerd en hebben ze kunnen reageren op de plannen. Op basis van o.a. de informatie en reacties uit deze bijeenkomsten zijn de plannen in samenspraak met de bewonerscommissie definitief gemaakt.

De definitieve plannen (pdf) kunt u inzien via onderstaande links.

pdf Heerweg I (PDF, 1.56 MB) pdf Heerweg II (PDF, 1.79 MB)

 


 

Hoe verder?

Informatieavond start uitvoering

Op dinsdagavond 21 mei jl. heeft de aannemer BLM Wegenbouw  een informatieavond voor aanwonenden georganiseerd in de fanfarezaal ‘Lei van Naer’ . Op deze informatieavond heeft de aannemer middels een presentatie een toelichting gegeven hoe en in welke volgorde de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Na afloop van deze presentatie was de mogelijkheid om in kleinere groepen aan medewerkers van BLM en de gemeente vragen te stellen.

Via onderstaande link kunt u de presentatie inzien.

pdf Presentatie informatiebijeenkomst 21-05-2019 (PDF, 691.95 KB)

 Via onderstaande link kunt u de overzichtstekening inzien.

pdf Overzichtstekening Heerweg (PDF, 1.84 MB)

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingstekening fase 1 Heerweg en omgeving

pdf Omleiding Heerweg Echt (PDF, 1.53 MB)

 

Bewonersbrieven

pdf Algemene bewonersbrief start uitvoering en informatieavond 23 mei 2019 (PDF, 1.1 MB)

 

pdf Bewonersbrief omgeving SSBO de Horst 24 mei 2019 (PDF, 638.01 KB)

 

pdf bewonersbrief Heerweg 18-07-2019 (PDF, 47.98 KB)

De keten van de aannemer staan tegenover het woonbegeleidingscentrum van PSW (Heerweg 38-42).

Planning

Vanaf donderdag 20 juni 2019 wordt er gestart met de civieltechnische werkzaamheden (opbreken asfalt) in de Heerweg, vanaf zijde Kerkveldsweg Oost tot en met huisnr. 29. De doorsteek naar het  parkeerplaatsje aan de achterzijde t.h.v. huisnr. 29 blijft bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat  uw woning  niet, dan wel moeilijker bereikbaar is per auto. Lopend is uw woning ten alle tijde bereikbaar.

Aanwonenden zijn middels een bewonersbrief geïnformeerd.


Bewonerscommissie

Samen met een aantal vrijwilligers, de zogenaamde bewonerscommissie, heeft de gemeente bovenstaande plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties uitgewerkt. De gemeente heeft met het adviesbureau en in samenspraak met de bewonerscommissie de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de bewonerscommissie? Dan kunt u de bewonerscommissie hierover bereiken via: bewonerscommissieheerweg-eo@hotmail.com.


Afkoppelen regenwater

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.


Meer informatie?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. P. Kempkens.


Herinrichting Kleefstraat e.o.

De gemeente gaat in 2019 starten met de herinrichting van de Kleefstraat e.o. in Echt. Het betreft de Kleefstraat, Oude Baan (tussen de Bosstraat en Abdissentiend) , Herderstraat en Oude Molenweg. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.


Definitieve plannen

In het voortraject zijn aanwonenden middels een aantal bijeenkomsten geïnformeerd en hebben ze kunnen reageren op de plannen. Op basis van o.a. de informatie en reacties uit deze bijeenkomsten zijn de plannen in samenspraak met de bewonerscommissie definitief gemaakt.

De definitieve plannen (pdf) kunt u inzien via onderstaande links.

pdf Kleefstraat I (PDF, 1.62 MB) pdf Kleefstraat II (PDF, 1.49 MB) pdf Kleefstraat III (PDF, 1.79 MB)

Hoe verder?

Informatieavond start uitvoering
Op dinsdagavond 27 september 2019 heeft de aannemer BLM Wegenbouw  een informatieavond voor aanwonenden georganiseerd . Op deze informatieavond heeft de aannemer middels een presentatie een toelichting gegeven hoe en in welke volgorde de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Na afloop van deze presentatie was de mogelijkheid om in kleinere groepen aan medewerkers van BLM en de gemeente vragen te stellen.

pdf Presentatie informatiebijeenkomst 27-08-2019 (PDF, 1.34 MB)

Informatie over contactpersonen , planning, omleidingsroute(s) en aanvullende informatie kunt u te zijner op deze website vinden

Bewonersbrieven

pdf Bewonersbrief algemene informatie en bomenkap 24 mei 2019 (PDF, 653.78 KB)

Informatie over contactpersonen, planning, omleidingsroute(s) en aanvullende informatie kunt u, zodra de aannemer bekend is, op deze website vinden.


Werkzaamheden nutsbedrijven

De nutsbedrijven zullen voorafgaande aan de herinrichting hun verleggingswerkzaamheden uitvoeren. Over deze werkzaamheden wordt u door de betreffende nutsbedrijven geïnformeerd.

 


Bewonerscommissie

Samen met een aantal vrijwilligers, de zogenaamde bewonerscommissie, heeft de gemeente bovenstaande plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties uitgewerkt. De gemeente heeft met het adviesbureau en in samenspraak met de bewonerscommissie de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden.


Afkoppelen regenwater

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.


Meer informatie?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. P. Kempkens.

 


Bocage

Tussen de Gebroekerweg en de Peijerstraat in Echt wordt gewerkt aan nieuwbouwproject Bocage. Een wijk, waar landelijk wonen in rust, ruimte en groen centraal staat. Bocage is vernieuwend omdat het hedendaags dorps wonen is in een fraai Limburgs landschap. Met het gevoel van ‘buiten’ wonen, maar toch niet in een verlaten oord. Bocage ligt immers tegen de kern van Echt. Wonen tussen de boomgaarden. De wandel- en fietsroutes verbinden de wijk zowel met alle centrumvoorzieningen als met het buitengebied. De woningtypen gebaseerd op de basisvormen ‘dorps’ en ‘erven’ zijn bijzonder en staan in een ruime setting. De mogelijkheden variëren van (half)vrijstaande, tot geschakelde en levensloopbestendige woningen. Ook zijn er ruime, vrije kavels beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de woningen, architectuur, landschapsinrichting en de vele mogelijkheden van invullingen naar eigen wens en/of bouwen op een vrije kavel op www.bocage.nl. Of bekijk de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

pdf Bewonersbrief + bestemmingsplan Bocage (PDF, 168.45 KB)