Gewijzigde openingstijden in verband met de Echter Kermis

Maandag 8 oktober 2018 is het gemeentehuis vanaf 17:00 uur gesloten in verband met de Echter Kermis.

Echt-Susteren; dé vestigingsplaats voor bedrijven

6 februari 2018
Jac Dijcks
De werkgelegenheid in Echt-Susteren is het afgelopen jaren flink gestegen en het werkloosheidspercentage ligt laag. Zo was het werkloosheidspercentage in december 2017 in Echt-Susteren zelfs het laagste van heel Limburg!

Voldoende werkgelegenheid

Echt-Susteren is uitgegroeid tot een van de meest populaire vestigingsplaatsen, niet alleen voor ondernemers uit Limburg, maar ook ondernemers van nationaal- en wereldniveau. Het bedrijfsleven in Echt-Susteren is inmiddels al goed voor ruim 10.000 arbeidsplaatsen. De logistiek is de snelst groeiende sector, maar ook de zorg en de maakindustrie leveren veel werkgelegenheid op. Wethouder Jac Dijcks (economie) is tevreden over de goede cijfers: "Het succes van Echt-Susteren als populaire vestigingsplaats voor nieuwe ondernemingen heeft meerdere effecten. Door de toenemende bedrijvigheid hebben inwoners van Echt-Susteren ook een grotere kans om dicht bij huis een baan te krijgen. Bovendien is onze gemeente meer en meer in trek als woonplaats. Ook dat is een mooie ontwikkeling."


Goed ondernemersklimaat

Het aantrekkelijke ondernemersklimaat in Echt- Susteren in combinatie met de perfecte bereikbaarheid van de gemeente leidt ertoe dat het aanbod in bedrijfskavels is afgenomen. Op dit moment zijn op het Bedrijventerrein ‘De Berk’ nog vier kavels beschikbaar, waarvoor al meerdere gegadigden zich hebben gemeld. Op Bedrijventerrein ‘De Loop’ is nog één perceel vrij en Business Park Midden-Limburg biedt nog maar 2,8 hectare ruimte. Om het ondernemersklimaat aantrekkelijk te houden richt de gemeente Echt- Susteren haar aandacht ook nadrukkelijk op de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Dit gebeurt door te overleggen met individuele ondernemers om via sloop of vernieuwbouw ruimte te creëren voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Zo is onlangs de openbare ruimte van bedrijventerrein De Wolfskoul in Susteren opgeknapt. "Het groen, de wegen, de verlichting en de bewegwijzering hebben nu weer een frisse uitstraling. Ook dat draagt bij aan ons onderscheidende vestigingsklimaat’’, aldus wethouder Dijcks.


Verhaal achter succes

Wat is nu het verhaal achter dat succes? Natuurlijk speelt de uitmuntende bereikbaarheid van Echt- Susteren langs de A2 en de onmiddellijke nabijheid van Duitsland en België een rol. Plus de aanwezigheid van uitstekende spoorverbindingen en de mogelijkheid van scheepstransporten in de onmiddellijke nabijheid via het Julianakanaal. Maar de gemeente zet toch vooral de toon door maatwerk te leveren op het moment dat een ondernemer belangstelling toont voor vestiging in de gemeente. Wethouder Dijcks: "We zorgen voor intensieve begeleiding met korte lijnen en één aanspreekpunt met onze bedrijvencontactfunctionaris. Uitgangspunt is dat we telkens weer bekijken of we aan de vraagstelling van bedrijven kunnen voldoen. Niet star wijzen op regelgeving maar samen bekijken of we oplossingen kunnen vinden voor eventuele obstakels. We manifesteren ons als partners van het bedrijfsleven. En dat wordt gewaardeerd".