Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Echterstraat afgesloten

14 oktober 2019
start werkzaamheden Echterstraat
Vanaf dinsdag 15 oktober t/m vrijdag 22 november is de Echterstraat, Sint Joosterweg en een gedeelte van de Hoogveldsweg afgesloten vanwege werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren? 

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag en nieuwe markering. Verder worden er verkeerstechnische aanpassingen uitgevoerd en wordt de Echterstraat t/m Sint Joosterweg 31D afgewaardeerd naar een 30km/h zone. De kruispunten worden gelijkwaardig ingericht met een duidelijk accent op de kruisingsvlakken (rode kleur). Het overige weggedeelte Sint Joosterweg tot aan de kern Sint Joost wordt voorzien van brede fietsstroken (rode kleur) waardoor de weg visueel smaller wordt. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en direct aanwonende worden door de aannemer vooraf en tijdens uitvoering geïnformeerd. 


Weg afgesloten 

De wegen zijn tijdens uitvoering afgesloten voor het doorgaande verkeer en de bus (Arriva) zodat er snel en vooral veilig gewerkt kan worden. Tijdens de gehele duur van het werk is er een omleidingsroute aangegeven en wordt er, wanneer nodig, gebruik gemaakt van verkeersregelaars. De aannemer Mouwrik Waardenburg zal er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Aanwonenden zijn hierover geïnformeerd via een bewonersbrief. Meer weten hierover? Ga naar www.echt-susteren.nl/pey-0 .Als er nog vragen zijn dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente dhr. J. Gehlen via het algemeen nummer 0475 – 478478.