Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Eerste inschrijving in Nederland

Om u in te schrijven in Nederland komt u persoonlijk bij de gemeente langs. U maakt hiervoor een afspraak. Dit geldt ook voor kinderen. Doe dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland. Hierbij laat u buitenlandse documenten zien, zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn.


Rechtmatig verblijf

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit hebt
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • U een geldige verblijfsvergunning hebt

Overige voorwaarden

Verhuist u vanuit België, Duitsland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart
  • Een huur- of koopcontract
  • Als u bij iemand gaat wonen, de door de hoofdbewoner ingevulde toestemmingsverklaring met een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
pdf Formulier toestemming hoofdbewoner (PDF, 149 KB)

Aan de eerste inschrijving in Nederland zijn geen kosten verbonden.