Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Eerste inschrijving in Nederland

Om u in te schrijven in Nederland komt u persoonlijk bij de gemeente langs. U maakt hiervoor een afspraak. Dit geldt ook voor kinderen. Doe dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland. Hierbij laat u buitenlandse documenten zien, zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn.


Rechtmatig verblijf

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit hebt
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • U een geldige verblijfsvergunning hebt

Overige voorwaarden

Verhuist u vanuit België, Duitsland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart
  • Een huur- of koopcontract
  • Als u bij iemand gaat wonen, de door de hoofdbewoner ingevulde toestemmingsverklaring met een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
pdf Formulier toestemming hoofdbewoner (PDF, 149 KB)

Aan de eerste inschrijving in Nederland zijn geen kosten verbonden.