Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Emigreren of lang in het buitenland verblijven

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door;
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door;
 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld;
 • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen;
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.

Wanneer moet u een emigratie doorgeven?

 • Binnen vijf dagen voor vertrek;
 • Let op: de dag dat u uw aangifte van emigratie doorgeeft is ook de datum dat u uitgeschreven wordt uit de Basisregistratie Personen.

In welke gevallen een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

 • U verwacht in een jaar minimaal acht maanden buiten Nederland te gaan wonen;
 • U emigreert naar een ander land.

Bewijs van uitschrijving

 • Voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig;
 • Dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen;
 • U krijgt het bewijs van uitschrijving aan de balie mee. Geeft u de emigratie schriftelijk of digitaal door? Dan sturen wij het bewijs van uitschrijving per post naar u toe.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over welke zaken u moet regelen voor uw vertrek naar het buitenland.

U kunt uw emigratie ook schriftelijk melden. Vul het formulier 'Aangifte van emigratie' in

pdf Formulier aangifte van emigratie (PDF, 74.34 KB)

Stuur het formulier met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Let op: schriftelijk melden kan alleen als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Blijven er één of meer personen achter? Maak dan voor het doorgeven van  de emigratie een afspraak.

Het doorgeven van een emigratie kost niets.