Energiecoöperatie

Duurzaamheid en groene energie worden steeds belangrijker, ook in onze gemeente. Om duurzame oplossingen te verspreiden onder de inwoners van de gemeente is de Energie Coöperatie Echt-Susteren Energie (ESE) opgericht. Zij gaan energiezuinige en duurzame oplossingen bij de inwoners van deze gemeente op de kaart zetten. Duurzaam produceren, inkopen en besparen van energie, daar gaat het om!

Dankzij de coöperatie kunnen inwoners samen slimmer en efficiënter met energie omgaan, dat is goed voor hun portemonnee én het milieu. Bovendien kunnen we met de coöperatie, onafhankelijk van grote energieleveranciers  investeren in duurzame projecten. De coöperatie kan veel samenwerken met lokale ondernemers om ook de werkgelegenheid te stimuleren. Coöperaties in andere gemeenten hebben al veel successen geboekt op het gebied van energiebesparing, opwekking van duurzame energie en energielevering. De coöperatie draagt bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve technische oplossingen en nieuwe verdienmodellen.

Met een energiemarkt kunt u kennis maken met de coöperatie en deelnemende energiezuinige bedrijven. Hier krijgt u inzichten in energiebesparende maatregelen met als thema: duurzaam energie opwekken. Deze tips en maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. De energiemarkt is op 14 april in het gemeentehuis van 13.00 uur - 17.00 uur. Tip: Neem uw energierekening meer voor concrete tips en advies.

 

Meer informatie over lidmaatschap, activiteiten en overige vragen kunt u vinden op www.nieuweergieinlimburg.nl of op de website van de energiecoöperatie : www.echtsusterenenergie.nl. U kunt ook contact opnemen met Echt-Susteren Energie via info@echtsusterenenergie.nl.