Aangepaste openingstijden in mei en juni

Klik hier voor een overzicht van de aangepaste openingstijden in mei en juni.

Essenkap IJzerenbos voor veiliger fietspad

27 februari 2019
Esboom
Vereniging Natuurmonumenten gaat essen kappen langs het fietspad Heerenstraat – Rooterweg door het IJzerenbos. Daarom is het fietspad vanaf 4 maart ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten. Omdat de werkzaamheden op verschillende plekken langs het fietspad worden uitgevoerd zal er steeds een ander deel afgesloten zijn. Het werk zal ongeveer een week duren.

De essen zijn aangetast door de essentaksterfte, een ziekte waarvan veel essen in heel West-Europa nu last hebben. De ziekte zorgt er voor dat essen afsterven en omvallen. Langs het fietspad kan dit voor onveilige situaties zorgen. Daarom worden deze bomen gekapt. Dit gebeurt op een tiental plekken langs het fietspad. Ze worden voorzichtig verwijderd met een zogenaamde verreiker. Zo ontstaat er zo weinig mogelijk schade aan de overblijvende bomen en struiken.

Bomen die zo ver van het fietspad staan dat ze geen gevaar vormen, blijven gewoon staan. Ze mogen vanzelf omvallen omdat ze dan nog waarde hebben voor dieren en schimmels die leven in en van dood hout. Natuurmonumenten heeft inmiddels al andere boomsoorten aangeplant, ter vervanging van de zieke essen. Zo blijft het bos een bos. De gekozen soorten passen in het type bos, het zogenaamde eiken-haagbeukenbos. Denk aan winterlinde, haagbeuk, fladderiep, hazelaar en veldesdoorn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten via zuidlimburg@natuurmonumenten.nl