Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Evenement organiseren? Houd rekening met het Bbgbop!

1 november 2018
Herfstevenement
Bbgbop, wat betekent dit? Bbgbop staat voor het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’. Door de komst van dit besluit van de Rijksoverheid is het een en ander gewijzigd op het gebied van brandveiligheid bij het organiseren van evenementen. Dit is in het Bbgbop vastgelegd.

Waarvoor geldt het Bbgbop?

In het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ staan de regels over het brandveilig gebruik van toegankelijke plaatsen en over de basishulpverlening op die plaatsen. Het gaat hier om ‘niet-bouwwerken’, zoals open terreinen, tenten op evenemententerreinen, (kampeer)terreinen, tribunes, podiums en bijvoorbeeld varende objecten. Bij het organiseren van een evenement op zulke locaties, krijgt u te maken met het Bbgbop.


Wat is er veranderd?

Niet veel, want voorheen moest u bij het organiseren van een evenement ook rekening houden met de brandveiligheid van de locatie en de basishulpverlening. Het verschil is echter dat de regels omtrent brandveiligheid nu landelijk zijn vastgelegd in plaats van gemeentelijk waardoor deze nu gelijk zijn, ongeacht in welke gemeente het evenement plaatsvindt. De Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt op deze nieuwe regelgeving aangepast. Dit betekent o.a. dat u nog maar één aanvraagformulier hoeft in te vullen, in plaats van twee. Dit alles maakt het proces bij het organiseren gemakkelijker.


Hogere eisen tekening

Hoewel het nu dus gemakkelijker is om een evenement te organiseren is er wel nog één belangrijke regel van het Bbgbop waar u rekening mee moet houden. Dit is het toevoegen van een uitgebreide tekening bij het aanvraagformulier evenementenvergunning met daarin alle belangrijke gegevens van het evenement en de locatie. Een voorbeeld tekening is toegevoegd aan het digitale aanvraagformulier. Dit vindt u hier terug.


Veiligheid van uw evenement

Om het evenement (brand)veilig te laten verlopen, beoordeelt de gemeente uw aanvraag. De gemeente wordt hierbij o.a. geadviseerd door de politie en de Veiligheidsregio Limburg Noord. Daarom is het belangrijk dat u inzichtelijk maakt welke risico’s er bij het evenement kunnen optreden en welke maatregelen de organisatie neemt om deze risico’s zo klein mogelijk te houden. Zodra dit alles duidelijk in kaart is gebracht en akkoord is bevonden door de gemeente en haar adviseurs, kan de vergunning verleend worden. Dit is ook de basis voor toezicht en handhaving van het evenement.


Vragen?

Meer weten over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen of over andere brandveiligheidsvoorschriften? Ga naar www.overheid.nl. Meer weten over het organiseren van een evenement? Kijk dan hier.