Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

 • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
 • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
 • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
 • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
 • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
 • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Evenementenvergunning

Wanneer een evenementenvergunning?

Voor het organiseren van een groter evenement (B- en C-evenementen) vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Een evenementenvergunning is bijvoorbeeld nodig als:

 • Het gaat om bijvoorbeeld een feest, een herdenking, show of rommelmarkt
 • Het evenement kan op meerdere plekken tegelijkertijd zijn
 • Het evenement kan langer dan een dagdeel duren
 • Het evenement is op of langs de openbare weg
 • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
 • De hulpdiensten kunnen door het evenement belemmerd worden
 • Er kan sprake zijn van geluidhinder
 • Het kan zijn dat er tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op: veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.


Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Per 1 januari 2018 is er het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Dit besluit stelt onder andere strenge eisen aan de tekening die bij een aanvraag moet worden ingediend. De hierin opgenomen voorschriften gelden voor alle evenementen of activiteiten die buiten plaatsvinden. Het BGBOP kunt u hier raadplegen.


Veiligheidsplan

Stuur naast het aanvraagformulier ook een veiligheidsplan en tekeningen mee. Een voorbeeld van een veiligheidsplan vindt u hier op de website van de Veiligheidsregio Noord-Limburg. De tekeningen moeten voldoen aan de nieuwe indieningsvereisten. Deze eisen vindt u op het aanvraagformulier.


Registratie zorgcontacten

De EHBO-leverancier dient na afloop van een evenement een registratie van zorgcontacten tijdens het evenement te overleggen aan de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Hiervoor hebben zij onderstaand formulier nodig.

pdf Registratieformulier geneeskundige evenementenhulpverlening (PDF, 25.57 KB)

Evenementenverkeersregelaars

Wilt u een evenement op de openbare weg organiseren, zoals een sportevenement of optocht? Dan bent u verplicht om evenementenverkeersregelaars in te zetten. Neem voor meer informatie contact op met Stichting Menswel.

Om een vergunning aan te vragen geeft u door:

 • Reden/doel van het evenement
 • Wanneer en hoe laat het plaatsvindt
 • Het aantal mensen dat u verwacht

Formulieren

 • Vul het onderstaande formulier in en stuur het op naar de gemeente. U mag dit ook digitaal aanleveren als bijlage bij het contactformulier. Let op: het is niet voldoende om alleen een contactformulier in te vullen, het aanvraagformulier dient als bijlage meegestuurd te worden.
 • Lever hierbij ook een veiligheidsplan aan en een duidelijke plattegrondtekening van het evenement op schaal, met daarop aangegeven waar bijvoorbeeld tenten staan, waar een bar komt enzovoort.
 • Dien de vergunningsaanvraag minimaal acht weken van te voren in.
pdf Aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 591.64 KB)

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

De kosten bedragen € 45,40 voor commerciële instellingen en particulieren. Verenigingen betalen € 18,40 (2019).  Als gevolg van andere vergunningen en/of ontheffingen kan het totale legesbedrag hoger zijn.