Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Gebiedsvisie Roosteren

11 september 2019
Roosteren
Op donderdag 19 september organiseert de gemeente onder aanvoering van wethouder Peter Pustjens samen met @nexus een rondwandeling door Roosteren onder het motto ‘Roosteren nu – en in de toekomst.’ De bedoeling van deze rondgang is het verzamelen van aandachtspunten voor de Gebiedsvisie Roosteren.

Gebiedsvisie Roosteren

De gemeente gaat een gebiedsvisie maken voor de kern Roosteren. Deze visie moet een beeld geven van wat er in Roosteren speelt, wat de ontwikkelingen zijn in de komende jaren en hoe Roosteren er over 10 jaar uitziet. Een goede gebiedsvisie kan niet gemaakt worden van achter een bureau. Daarom gaan we eropuit om te zien en te horen wat er leeft, praten we met bewoners, praten we met instanties en ondernemers, brengen we de knelpunten in kaart en verzamelen we ideeop te lossen. Wilt u hier een steentje aan bijdragen? Wandel dan mee en maak deel uit van het proces.


Rondwandeling

De wandeling start om 18.30 uur voor het MFC aan de Eijckholtstraat in Roosteren en duurt ongeveer 1 uur. Na afloop (om 20.00 uur) is er een bijeenkomst in het MFC tot ongeveer 21.30 uur. De route gaat door de kern Roosteren, oud Roosteren en Kokkelert. Voor Illikhoven en Visserweert wordt een afzonderlijke rondwandeling gehouden begin oktober. Iedereen is welkom om mee te lopen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, wandelen we in groepen. Wilt u meelopen? Meld u dan aan via het email adres roosteren@nexus.eu. Geef bij het aanmelden aan met hoeveel personen u deelneemt.