Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Gebiedsvisie Roosteren

11 september 2019
Roosteren
Op donderdag 19 september organiseert de gemeente onder aanvoering van wethouder Peter Pustjens samen met @nexus een rondwandeling door Roosteren onder het motto ‘Roosteren nu – en in de toekomst.’ De bedoeling van deze rondgang is het verzamelen van aandachtspunten voor de Gebiedsvisie Roosteren.

Gebiedsvisie Roosteren

De gemeente gaat een gebiedsvisie maken voor de kern Roosteren. Deze visie moet een beeld geven van wat er in Roosteren speelt, wat de ontwikkelingen zijn in de komende jaren en hoe Roosteren er over 10 jaar uitziet. Een goede gebiedsvisie kan niet gemaakt worden van achter een bureau. Daarom gaan we eropuit om te zien en te horen wat er leeft, praten we met bewoners, praten we met instanties en ondernemers, brengen we de knelpunten in kaart en verzamelen we ideeop te lossen. Wilt u hier een steentje aan bijdragen? Wandel dan mee en maak deel uit van het proces.


Rondwandeling

De wandeling start om 18.30 uur voor het MFC aan de Eijckholtstraat in Roosteren en duurt ongeveer 1 uur. Na afloop (om 20.00 uur) is er een bijeenkomst in het MFC tot ongeveer 21.30 uur. De route gaat door de kern Roosteren, oud Roosteren en Kokkelert. Voor Illikhoven en Visserweert wordt een afzonderlijke rondwandeling gehouden begin oktober. Iedereen is welkom om mee te lopen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, wandelen we in groepen. Wilt u meelopen? Meld u dan aan via het email adres roosteren@nexus.eu. Geef bij het aanmelden aan met hoeveel personen u deelneemt.