Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Geen prut in de put

4 juni 2019
Geen prut in de put
Door de klimaatverandering regent het meer in korte tijd. Het riool moet het regenwater snel kunnen verwerken. Vervuiling door bladeren, verfresten en poepzakjes veroorzaakt steeds vaker verstopping en overstroming van straatputten. Dit zorgt voor onnodig hoge onderhoudskosten en vies water. Straatputten zijn alleen bedoeld voor regenwater. 

Wist u dat? 

Ongeveer de helft van de straatputten niet meer aangesloten is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar op een buffer of een beek? 
Dit betekent dat alle troep uit de straatputten in het milieu terecht komt en zo het oppervlaktewater vervuilt. Het dumpen van schoonmaakmiddel in de straatput is daarom ook gevaarlijk voor planten, vissen of andere dieren die leven in en rond het water. 

De reinigers van de straatkolken soms de gekste dingen tegen komen met het reinigen van straatputten? Enkele voorbeelden hiervan zijn: handtassen met inhoud, wapens, verf- en stucwerk, beugel BH's, panty's, slipjes, schoenen etc. Dit verstopt de putten en dat kan enorme wateroverlast veroorzaken. 

Hondenpoepzakjes een probleem zijn in de straatput? 
De hoeveelheid hondenpoepzakjes zijn in de putten de laatste jaren enorm toegenomen. Dit verstopt de putten en dat kan enorme wateroverlast veroorzaken. 

Stop dus geen prut in de put! Ga voor meer informatie naar www.prutindeput.nl.