Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gemeenschapshuis in Pey

23 januari 2019
peijerhoaf in Pey
De laatste maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de uitvoering van de gebiedsvisie in Pey. Veel vooruitgang is geboekt bij het realiseren van een gemeenschapshuis voor de inwoners van Pey genaamd het Multifunctioneel Centrum Pey (MFC). Graag informeren we de verenigingen en mogelijke gebruikers over de huidige stand van zaken en de verdere planning rondom het MFC met een bijeenkomst op maandag 28 januari om 19.30 uur in de voormalige Pejjerhaof aan de Houtstraat 7.

Het Multifunctioneel Centrum Pey

Om een gemeenschapshuis in de kern Pey te realiseren heeft de gemeente De Pejjerhaof aangekocht en getransformeerd tot ‘’Het Multifunctioneel Centrum Pey’’ (MFC). De stichting Peyerzaal heeft voorlopig het beheer en de exploitatie van het gebouw op zich genomen totdat er een eigen beheerorganisatie wordt opgericht. Op deze manier kon het gebouw meteen in gebruik worden genomen. De eerste activiteit in het nieuwe Multifunctioneel Centrum Pey heeft inmiddels plaatsgevonden.


Werkgroep nog op zoek naar hulp

Er moet nog veel geregeld worden zodat het MFC ook als een echt gemeenschapshuis kan functioneren. Daarom nodigt de werkgroep, die de voorbereidingen voor de multifunctioneel centrum doet, alle verenigingen en mogelijke toekomstige gebruikers uit om tijdens de bijeenkomst op 28 januari kennis te maken met het nieuwe gebouw en van gedachten te wisselen over zaken die bij het runnen van een gemeenschapshuis aan de orde zijn. Ook is de werkgroep op zoek naar mensen die willen meewerken om de organisatie rond het MFC verder op te bouwen. Heeft u interesse in deelname aan de werkgroep MFC Pey maar bent u verhinderd om aan de bijeenkomst deel te nemen? Dan kunt u per mail contact opnemen met de werkgroep MFC Pey via mfcpey@gmail.com.


Gebiedsvisie Pey

In 2017 heeft de gemeente de gebiedsvisie Pey vastgesteld. In deze gebiedsvisie werd naast het realiseren van een gemeenschapshuis ook een aantal andere oplossingen geschetst voor de leefbaarheid in de kern Pey te waarborgen. Zo zijn er nog projecten in ontwikkeling die belangrijk zijn voor de Lisweg, Martinusstraat, Heerweg/Kleefstraat, Wolfsberg de omgeving van het patronaat en het Chatelainplein. Hierover binnenkort meer info.