Aangepaste openingstijden in mei en juni

Klik hier voor een overzicht van de aangepaste openingstijden in mei en juni.

Gemeente stopt met gemeentegids

27 februari 2019
gemeentegids
De laatste jaren bereikten ons steeds meer klachten over de kwaliteit van de informatie in de gemeentegids. Deze gids werd door een extern bureau samengesteld en betaald. Dit bureau was ook verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud.

De gemeente ondersteunde deze uitgave door de informatie over de gemeente via deze gids te communiceren. Omdat de titel ‘gemeentegids’ de indruk wekte dat dit een gemeentelijke publicatie was en het voor het bureau niet mogelijk bleek om de informatie up to date te krijgen, heeft de gemeente besloten niet verder te gaan met de samenwerking. Het bedrijf heeft ons laten weten dat zij onder eigen titel en verantwoordelijkheid een informatiegids Echt-Susteren zullen uitgeven. De gemeente is bij deze uitgave op geen enkele wijze betrokken.