Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Gemeentegids

De laatste digitale gemeentegids dateert uit 2018-2019
Download de gemeentegids door op onderstaande pdf te klikken.

pdf Digitale gemeentegids 2018-2019 (PDF, 47.61 MB)

 

Gemeentegids is gestopt

De laatste jaren bereikten ons steeds meer klachten over de kwaliteit van de informatie in de gemeentegids. Deze gids werd door een extern bureau samengesteld en betaald. Dit bureau was ook verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud.

De gemeente ondersteunde deze uitgave door de informatie over de gemeente via deze gids te communiceren. Omdat de titel ‘gemeentegids’ de indruk wekte dat dit een gemeentelijke publicatie was en het voor het bureau niet mogelijk bleek om de informatie up to date te krijgen, heeft de gemeente besloten niet verder te gaan met de samenwerking. Het bedrijf heeft ons laten weten dat zij onder eigen titel en verantwoordelijkheid een informatiegids Echt-Susteren zullen uitgeven. De gemeente is bij deze nieuwe uitgave op geen enkele wijze betrokken.