Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gemeentelogo, wapen en vlag

Logo en wapen gemeente Echt-Susteren

Logo

Het groene deel van het logo bestaat uit een kerk en een huisje met daarom heen bomen. Het vertegenwoordigt onze fraaie kernen, die de basis vormen van onze gemeente, en de vele natuur binnen onze gemeentegrenzen. Daarnaast bestaat het logo uit een blauw deel. De halve cirkels geven de regionale uitstraling van Echt-Susteren weer, zoals we die hebben op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Denk maar aan onze bedrijventerreinen. Het middelpunt van de cirkels benadrukt de doelgerichtheid van de nieuwe gemeente. Wij weten waarvoor we staan en welke visie we willen uitdragen. De twee rechte lijnen in het logo stellen de hoofdwegen door onze gemeente voor: de A2 en de Rijksweg. Het zijn belangrijke wegen voor Echt-Susteren. Reizigers van noord naar zuid en vice versa komen altijd over het grondgebied van onze gemeente.


Gemeentewapen

De beschrijving van het gemeentewapen van Echt-Susteren luidt als volgt:
In keel een schuinkruis van zilver, vergezeld van twaalf herkruiste kruisjes van goud, in elke hoek drie; in een schildvoet van zilver een uitkomende tak met drie elzeproppen van sinopel.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee vrouwen van natuurlijke kleur met lang golvend haar, afhangend over de bovenarmen, gekleed in een onderkleed van keel en een bovenkleed van azuur, gevoerd van zilver en geboord van goud, naar gotische stijl geplooid en afhangend over de schoenen van natuurlijke kleur, met een omrande gegolfde kap van zilver en op de buitenste hand met kaphandschoen van natuurlijke kleur een valk van hetzelfde, gebekt, geklauwd, gehalsband en gebeld van goud, met een gepluimde huif van zilver, de beide valken toegewend, gebonden met twee omlaag hangende langveters van keel, eindigende in knopen.


Gemeentevlag

De vlag is vastgesteld door de gemeenteraad en heeft de goedkeuring van de Hoge Raad van Adel. De beschrijving van de vlag luidt: Schuinvierengedeeld door een wit schuinkruis, waarvan de breedte der armen gelijk is aan 1/10 van de hoogte van de vlag, blauw en rood, met op de blauwe vlakken een witte ruit, waarvan de hoogte gelijk is aan 1/3 en de lengte aan 1/4 van de hoogte van de vlag en op de rode vlakken een geel herkruist kruis, waarvan de hoogte gelijk is aan 5/12 en de breedte der armen aan 1/20 van de hoogte.