Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Gemeentesecretaris drs. G. (Guus) van Balkom

guus_van_balkom

De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W en de burgemeester. Hij geeft leiding aan de ambtenaren en zorgt voor het top functioneren van de gemeentelijke organisatie.

Missie & visie organisatie

De organisatie verleent diensten en stelt de vraag van haar klanten (bestuur, burgers en bedrijven) hierbij centraal. Waar en waar nodig past de organisatie zich aan naar de behoeften van haar klanten (flexibele organisatie). De organisatie voert taken zelf uit en voert regie op taken die zijn geplaatst in uitvoeringsorganisaties.

pdf Organogram gemeente Echt-Susteren per 1 april 2018 (PDF, 7.26 KB)

Veelzijdig takenpakket

De gemeentesecretaris bereidt de collegevergadering voor, woont alle collegevergaderingen bij en adviseert het college bij de besluitvorming. Bovendien houdt hij toezicht op de uitvoering van die besluiten. De algemeen directeur stuurt daarnaast de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

De gemeentesecretaris aan het woord

“De functie van gemeentesecretaris biedt voor mij de perfecte combinatie van maatschappelijk relevant bezig zijn en leiding geven aan een professionele organisatie. Dienstbaar leiderschap spreekt me enorm aan. Een leider is voor mij iemand die authentiek is, iemand die richting kan geven, die verbinding maakt met mensen, ruimte geeft, vraagt om resultaat en rekenschap kan afleggen. Daar geef ik graag gehoor aan. De gemeentesecretaris moet ook verschillende rollen kunnen innemen. Daardoor zit deze functie vol met uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Samen met het bestuur komen tot resultaten voor de inwoners en bedrijven in Echt-Susteren is voor mij een bijzondere uitdaging die ik graag aanga.”

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeentesecretaris? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via kabinet@echt-susteren.nl of 0475 478 478.