Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gemeentesecretaris drs. G. (Guus) van Balkom

guus_van_balkom

De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W en de burgemeester. Hij geeft leiding aan de ambtenaren en zorgt voor het top functioneren van de gemeentelijke organisatie.

Missie & visie organisatie

De organisatie verleent diensten en stelt de vraag van haar klanten (bestuur, burgers en bedrijven) hierbij centraal. Waar en waar nodig past de organisatie zich aan naar de behoeften van haar klanten (flexibele organisatie). De organisatie voert taken zelf uit en voert regie op taken die zijn geplaatst in uitvoeringsorganisaties.

pdf Organogram per 17 februari 2020 (PDF, 6.37 KB)

Veelzijdig takenpakket

De gemeentesecretaris bereidt de collegevergadering voor, woont alle collegevergaderingen bij en adviseert het college bij de besluitvorming. Bovendien houdt hij toezicht op de uitvoering van die besluiten. De algemeen directeur stuurt daarnaast de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

De gemeentesecretaris aan het woord

“De functie van gemeentesecretaris biedt voor mij de perfecte combinatie van maatschappelijk relevant bezig zijn en leiding geven aan een professionele organisatie. Dienstbaar leiderschap spreekt me enorm aan. Een leider is voor mij iemand die authentiek is, iemand die richting kan geven, die verbinding maakt met mensen, ruimte geeft, vraagt om resultaat en rekenschap kan afleggen. Daar geef ik graag gehoor aan. De gemeentesecretaris moet ook verschillende rollen kunnen innemen. Daardoor zit deze functie vol met uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Samen met het bestuur komen tot resultaten voor de inwoners en bedrijven in Echt-Susteren is voor mij een bijzondere uitdaging die ik graag aanga.”

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeentesecretaris? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via kabinet@echt-susteren.nl of 0475 478 478.