Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Gladheidbestrijding gemeente Echt-Susteren

31 januari 2019
Wij vragen uw begrip en verzoeken u rekening te houden met de gladheid. Van woensdag op donderdag is een grote hoeveelheid natte sneeuw gevallen. Onze strooidienst is woensdag avond al om 19:00 uur van start gegaan om op de doorgaande wegen de gladheid te bestrijden. In de nacht is het ineens heel erg afgekoeld, wat de strooiwerkzaamheden verder heeft bemoeilijkt. Tot in de morgen heeft de strooidienst gewerkt om de prioriteitenroutes ijsvrij te maken.

Prioriteit hebben de doorgaande wegen en belangrijke ontsluitingswegen in de kernen. Normaal worden de woonstraten en de overige wegen in het buitengebied niet gestrooid. Alleen bij aanhoudende gladheid zal de gemeente achteraf in deze straten alsnog de gladheid (proberen te) bestrijden.

Alle strooiwagens zijn dus als eerste ingezet om de doorgaande wegen vrij van sneeuw en gladheid te krijgen. Door het opvriezen van natte weggedeelten zijn deze alsnog glad geworden. Hierdoor wordt nog steeds gladheid ervaren in de woonstraten en op grote parkeerplaatsen. Door de lage temperaturen, werkt het strooizout bovendien heel slecht tot niet.

Wij doen ons best om de gladheid zoveel mogelijk te beperken. Deze extreme weersomstandigheden maken het ons onmogelijk om overal de gladheid te bestrijden.

Meldingen van gladheid zullen door de medewerkers van de buitendienst worden beoordeeld en waar mogelijk zal deze worden bestreden.