Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Groene en grijze container

Is uw container niet geleegd? Wilt u een extra container of is uw container kapot of kwijt? Neem dan contact op met Icomes.

Icomes
Telefoon 0800 020 10 43

Groene en grijze containers

Icomes zorgt voor de groene en grijze containers in Echt-Susteren. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de inzameling van huishoudelijk afval. Bewoners van appartementencomplexen hebben meestal geen groene of grijze container. Zij kunnen gebruik maken van het ondergrondse afvalstation dat hoort bij het appartementencomplex.