Groene en grijze container en ondergrondse containers

Is uw container niet geleegd? Wilt u een extra container of is uw container kapot of kwijt? Wilt u een afvalpas voor een ondergrondse container of bent u deze verloren? Neem dan contact op met Icomes.

Icomes
Telefoon 0800 020 10 43

Groene en grijze containers

Icomes zorgt voor de groene en grijze containers in Echt-Susteren. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de inzameling van huishoudelijk afval. 


Ondergrondse containers en inzameling GFT-afval

Bewoners van appartementencomplexen hebben meestal geen groene of grijze container. Zij kunnen gebruik maken van het ondergrondse afvalstation dat hoort bij het appartementencomplex. Vanaf 2020 is het ook voor bewoners van een appartementencomplex mogelijk om gft-afval gescheiden aan te bieden. Meer informatie hierover vindt u in dit nieuwsbericht. Voor vragen en meldingen met betrekking tot de ondergrondse containers en/of het ophalen van gft-afval kunt u contact opnemen met Icomes.


Afvalpas

Voor vragen over uw afvalpas voor de ondergrondse container (pas verloren of defect) kunt u contact opnemen met Icomes.