Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Handhaven op verkeerd aangeboden afval

31 maart 2021
Illegale afvaldumping
Het nieuwe afvalinzamelingsysteem dat een jaar geleden is ingevoerd, is door het merendeel van de inwoners goed overgenomen. Toch zijn er helaas nog enkele plaatsen in onze gemeente waarbij het afval niet goed wordt gescheiden, te vroeg wordt aangeboden of illegaal wordt gedumpt bij ondergrondse containers en in de openbare ruimte. Dit is slecht voor het milieu, doet afbreuk aan de uitstraling van onze gemeente en zorgt voor hogere kosten. Daarom wordt er vanaf volgende week (week 14) en de daarop volgende weken strenger gecontroleerd en boetes uitgedeeld door boa’s. Daarnaast is geconstateerd dat een aantal huishoudens in 2020 helemaal geen restafval heeft aangeboden. Deze inwoners kunnen binnenkort benaderd worden, om te vast te stellen wat hiervan de oorzaak is.

Boete bij te vroeg aanbieden en illegaal dumpen van afval

Op bepaalde locaties binnen de gemeente worden afvalstromen te vroeg aangeboden. Dit is niet de bedoeling en kan zorgen voor overlast. Zet uw afval daarom pas de avond vóór  het ophaalmoment aan de straat. Staat uw afval eerder aan de straat, dan kunt u een boete krijgen. Daarnaast wordt er op verschillende locaties illegaal afval gedumpt. Bij de afvalcontainers en andere plekken waar dit gebeurt, wordt er extra gecontroleerd en kunt u een boete krijgen van minimaal €95,-.


Doorberekening in afvalstoffenheffing

Het opruimen en verwerken van gedumpt afval brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing waardoor alle inwoners uiteindelijk hieraan meebetalen. Daarom is het voor iedereen van belang dat er geen afval wordt gedumpt.


Maak een melding met Fixi 

Ziet u iets dat niet bijdraagt aan een schone omgeving? Maak dan een melding via Fixi. Ziet u iets dat niet thuishoort in de gemeente? Maak dan meteen een melding via Fixi! Het maken van een melding is makkelijk. U opent de app, geeft de locatie aan, maakt een duidelijke foto en beschrijft het probleem. De gemeente gaat aan de slag met uw melding, vraagt indien nodig meer informatie en houdt u op de hoogte van de afhandeling. Met behulp van de app kunt u ook zien of het probleem al door iemand anders is gemeld. Heeft u geen smartphone? Geen probleem, u kunt ook hier een melding maken met Fixi via de website. Samen met de gemeente draagt u bij aan een leefbare, veilige en schone omgeving.