Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Het afvalinzamelsysteem vanaf 2020

12 december 2019
Textiel inzamelen
De gemeenteraad heeft de tarieven voor het nieuwe afvalinzamelsysteem, dat op 1 januari 2020 ingaat, vastgesteld. De tarieven van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zullen bestaan uit een vast- en een variabel deel. Het variabele bedrag is afhankelijk van het aantal keren dat je jouw restafvalbak aan de straat zet.

Wat is het tarief van het reinigingsrecht?

Het vaste deel voor meerpersoonshuis-houdens en het reinigingsrecht wordt€ 155,- (dit was € 233,-) Voor eenpersoonshuishoudens wordt dit €101,- (dit was €155,-). Het variabele deel wordt aan het eind van het jaar definitief berekend op basis van het aantal keren dat je jouwrestafval aanbiedt per jaar. Een lediging van de restafvalbak kost € 9,- per keer voor huishoudens met een grote (240 liter) restafvalbak. Huishoudens die een kleine (40 liter) restafvalbak hebben betalen € 1,50 per lediging. Huishoudens die hun restafval aanbieden in een ondergrondse verzamelcontainer betalen naast het vaste bedrag een bedrag van € 2,25 voor elke zak die in de verzamelcontainer wordt gegooid. Als je goed afval scheidt, hoef je jouw restafvalbak minder vaak aan de straat te zetten. Hierdoor heb je de kosten van de afval-stoffenheffing zelf in de hand.

Hoe gaan we de afvalstoffenheffing vanaf 2020 betalen?

In 2020 wordt eenmalig alleen het vastedeel in rekening gebracht, omdat het aantal aanbiedingen van het restafval nog niet bekend is. Dit wordt wel geregistreerd zodat je in 2021 het aantal ledigingen van 2020 alsnog kunt betalen bovenop het vaste deel van 2021. Onze partner BsGW verzorgt zoals gebruikelijk de incasseringen.

Hoe vaak kan de restafvalbak per jaar aan de straat worden gezet zodat je evenveel betaalt als nu?

Een meerpersoonshuishouden kan de restafvalbak 8 keer per jaar aan de straat zetten om op hetzelfde bedrag uit te komen als nu. Zet je de grijze bak vaker aan de straat, dan betaal je ook meer. Voor een eenpersoonshuishouden kom je met 6 restafvalbakken per jaar uit op hetzelfde bedrag als nu. Zet je de bak minder vaak aan de straat? Dan ga je besparen.

Dus we gaan niet per kilo betalen?

Nee, het gewicht heeft geen invloedop het bedrag dat je gaat betalen.Het gaat echt om het aantal kerendat je de restafvalbak aanbiedt aan de straat om deze te legen. Het is dan ook aan te raden om de restafvalbak alleen aan te bieden als deze ook daadwerkelijk vol is en vrij van recyclebare grondstoffen. De groeneGFT-afvalbak zet je zo vaak aan de straat als je wil, of die nu vol is of niet.

Behouden inwoners met weinig inkomende kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?

De kwijtscheldingen op het vaste deel van de afvalstoffenheffing blijft van toepassing. Het variabele tarief wordt wel verrekend, om het scheiden van afval ook bij huis-houdens met minder inkomen te stimuleren.

Waarom een ander afvalinzamelsysteem? 

Met de invoering van het huidige afvalinzamelsysteem, waar iedereen hetzelfde bedrag betaalt voor het inzamelenvan afval, is het restafval de afgelopen jaren flink toegenomen. Restafval wordt verwerkt door het te verbranden. Dit verbranden is slecht voor het milieu, kost ieder jaar meer geld en er zitten vaak nog herbruikbare stoffen in die we onnodig verbranden zoals GFT-afval, glas en textiel. Als we het huidige systeem aanhouden, gaat iedereen jaarlijks veel méér afvalstoffenheffing betalen. Om deze kostenstijging te voorkomen en het inzamelsysteem betaalbaar te houden, moet het afval beter worden gescheiden.

Welk doel heeft het nieuwe afvalinzamelsysteem?

Naar verwachting leiden de aanpassingen van het afvalinzamelsysteem tot minder restafval per inwoner. In 2020 verwachten we dat dit 130 kilo restafval per inwoner per jaar is en in 2021 wordt dit 110 kilogram per jaar. We gaan dus in stappen de hoeveelheidrestafval terugdringen tot 30 kilogram (per inwoner per jaar) in 2025. Nu produceren we nog 210 kilo (!) per inwoner per jaar. Dit is enorm veel. Deze doelstellingenbetekenen niet dat we de restafvalbakken gaan wegen. Aan de hand van het afval dat we ophalen, meten we of we bovenstaandedoelstellingen halen.

Wat gaat er veranderen met het nieuwe afvalinzamelsysteem?

1. Er komt een PMD-zak (in plaats van de huidige plastic heroes-zakken) waar plastic, blik en drankkartons samen in mogen.

2. Het GFT-afval en de PMD-zakken worden vaker opgehaald.

3. De kosten voor het aanbieden van de restafvalbak aan de straat worden per keer berekend. 

4. De afvalstoffenheffing gaat hierdoor, voor de scheiders, niet omhoog maar kan zelfs omlaag gaan.

Hoe vaak wordt het afval in 2020 opgehaald?

1. De PMD-zakken worden 1x per 14 dagen aan huis opgehaald. Dit is dubbel zo vaak dan dat de plasticzakken nu worden opgehaald.

2. Het GFT-afval wordt van april t/m september iedere week aan huis opgehaald. In de winter wordt dit, zoals je nu ook gewend bent, 1x per 14 dagen aan huis opgehaald.

3. Het restafval wordt in eerste instantienog steeds 1x per 14 dagen aan huisopgehaald.

Wat gebeurt er met de ondergrondse containers waar we nu blik en drank-kartons inzamelen?

Met de komst van de PMD-zak die we aan huis ophalen verhogen we het serviceniveau en worden de ondergrondse containers voor blik en drankkartons overbodig. De blikcontainers worden om-gebouwd om glas in te zamelen en de drankkartoncontainers worden omgebouwd om oud papier in te zamelen. De ondergrondse textielcontainers worden in 2020 gesloten en in 2021 deels omgebouwd tot restafval-containers die inwoners met behulp van een afvalpas (tegen betaling) kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen met meer restafval dit in de toekomst toch kwijt.

Hoe zit het dan met huishoudens die veel luiers hebben? 

Huishoudens met luiers produceren meer afval en zullen hier uiteindelijk ook meer voor betalen. Luiers horen thuis in de grijze restafvalcontainer.

Wat gebeurt er met de ondergrondse restafvalcontainers die gebruikt worden door mensen uit appartementen? 

Het toegangssysteem voor deze ondergrondse restafvalcontainers wordt aangepast,waardoor in 2020 elke lediging wordt geregistreerd. Op basis daarvan wordt de afvalstoffenheffing berekend (€ 2,25 voor elke zak met restafval). De inwoners die hier nu gebruik van maken, kunnen hier dus gewoon gebruik van blijven maken. 

Waar kunnen mensen met het afval van medicatie naartoe?

Inwoners met een medische indicatie krijgen een tegemoetkoming in kosten voor medisch afval van € 60,- per huishouden. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, dan kun je na 1 januari 2020 contact opnemen met BsGW. Overigens kunnen spuiten en bepaalde medicijnen terug naar je eigen apotheek. Informeer hierover bij je apotheker.

Zorgt dit systeem voor meer afvaldumpingen?

Dit afvalsysteem is in veel gemeenten getest. Hieruit is gebleken dat dit systeem niet leidt tot méér afvaldumpingen dan voorheen al het geval was. Ook gaat de gemeente met camerabewaking en boetes strenger handhaven op illegale afval-dumpingen