Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Hoogwater en wateroverlast juli 2021

BLOG WATEROVERLAST Hieronder leest u een update van de actuele situatie rondom de wateroverlast binnen de gemeente Echt-Susteren.

UPDATE 8-10

Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS)

De Regeling WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021 in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken. De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. U kunt uw waterschade tot en met 15 december 2021 melden op de website van de RVO.


UPDATE 16-08

Belastingdienst stelt speciaal nummer en e-mailadres in voor Limburgse getroffenen watersnood

Als alles onder water heeft gestaan weet je soms niet meer waar je moet beginnen. Mensen zijn op zoek naar de juiste hulp bij het opbouwen van hun huis en/of hun onderneming. Daarbij gaat het om voor de hand liggende zaken als schadevergoedingen, maar ook om zaken waar u niet meteen aan denkt. Zoals belastingzaken. Daarom biedt de Belastingdienst graag hulp aan. Er is een speciaal nummer en e-mailadres ingesteld voor Limburgse getroffenen van de watersnood. 

Wat voor dienstverlening biedt de Belastingdienst aan?
Burgers en ondernemers die getroffen zijn door de watersnood wordt hulp aangeboden bij belastingzaken. Hierbij wordt maatwerk toegepast. De Belastingdienst houdt daarbij rekening met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Ondernemers kunnen denken aan:

 • Waar nodig bieden van hulp zodat aangiften versneld afgehandeld kunnen worden en teruggaven eerder verleend kunnen worden;
 • Het herstellen van (geautomatiseerd) opgelegde boetes bij het niet betalen van bijvoorbeeld BTW en/of  loonaangifte;
 • Mogelijkheden bespreken van versnelde behandeling van voorlopige verliesverrekening.

Zowel ondernemers als burgers kunnen denken aan dienstverlening als:

 • Het verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling;
 • Bieden van hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting.

Maar natuurlijk kunt u ook voor andere fiscale vragen in verband met de watersnood contact opnemen met de Belastingdienst.

Waar kunt u terecht?
Als u vragen over belastingzaken heeft als gevolg van de watersnood, kunt u gebruik maken van het speciale telefoonnummer 088-15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.


UPDATE 10-08

Mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen in Limburg vorige maand schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees hier meer.


UPDATE 21-07 11.00 uur

Laatste crisisbericht

Het was kantje boord vorige week. Door aanhoudende regen steeg het water in de Maas en overige wateren. Dit zorgde voor problemen door heel Limburg. Veel inwoners kregen de beelden van de waterrampen van 1993 en 1995 terug op het netvlies. Gelukkig bleken de afgelopen jaren aangelegde Maaswerken, ondanks de fors hogere waterafvoer, naar behoren te werken en bleef de schade in Echt-Susteren beperkt.

We hebben u vanaf het begin zo goed mogelijk proberen te informeren over de mogelijke risico’s en de actuele stand van zaken. Hierna volgen geen updates meer, maar wordt u indien nodig met aparte berichten geïnformeerd. Dit betekent ook dat de normale gemeentelijke berichten weer op dit kanaal verschijnen.

De blog op de gemeentelijke website (https://www.echt-susteren.nl/hoogwater-en-wateroverlast-juli-2021) blijft in te zien, maar wordt niet meer bijgewerkt.

Momenteel zitten we in de ‘nazorgfase’. Dat wil zeggen dat de schade verder wordt geïnventariseerd en hersteld en er wordt opgeruimd.

Meehelpen met opruimen?
U kunt zich aansluiten bij de groep vrijwilligers van Echt-Susteren Zwerfafvalvrij. Zij organiseert clean-ups waar u zich voor kan aanmelden. Via IVN wordt alles gecoördineerd in samenspraak met Rijkswaterstaat. Kijk op maascleanup.nl/actie/limburg-onder-water/ of via het Rode Kruis: https://ready2help.rodekruis.nl/

Zandzakken
Heeft u zandzakken niet meer nodig, dan kunt u ze terug brengen. Kijk hier voor de locaties: https://www.echt-susteren.nl/terugbrengen-zandzakken

Schade?
Heeft u schade door wateroverlast? Neem dan meteen contact op met uw verzekering en meld dit daarna ook nog bij de gemeente. De gegevens van uw schademelding worden namelijk gebruikt bij een eventuele regeling om slachtoffers tegemoet te komen in de schade. Let op! Uw schademelding bij de gemeente dient alleen ter registratie. https://www.echt-susteren.nl/schade-na-ramp-melden-bij-de-gemeente

Blijf weg van de dijken vanwege mogelijke instabiliteit
Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Echt-Susteren roepen op om niet over onverharde dijken te lopen en/of fietsen. Dit geldt met name voor dijken in het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn of schade oplopen door het betreden. Lees hier meer: https://www.echt-susteren.nl/blijf-weg-van-de-dijken-vanwege-mogelijke-instabiliteit

Pater Sangersbrug niet toegankelijk voor zwaar verkeer
De Pater Sangersbrug tussen Roosteren en Maaseik is voorlopig niet toegankelijk voor zwaar verkeer zoals vrachtwagens en tractors. Het wegbeheer wordt gedaan door de provincie. De provincie heeft met bebording de afsluitingen op de grootste toegangswegen kenbaar gemaakt.

Wij danken alle bewoners in het gebied tussen Maas en Julianakanaal voor het handelen, geduld en begrip en wensen getroffenen veel sterkte. Ook danken we alle hulpverleners en medewerkers die er alles aan hebben gedaan om de wateroverlast te bestrijden en de schade te beperken.


UPDATE dinsdag 20-07 16.00 uur

Pater Sangersbrug vanaf 17.00 uur weer open voor verkeer (excl. vrachtverkeer/tractors)
De Pater Sangersbrug tussen Roosteren en Maaseik is vanaf ongeveer 17.00 uur weer open voor verkeer. Zware voertuigen zoals vrachtverkeer en tractors mogen, tot nader order, nog niet over de brug. De Prior Gielenstraat richting Aasterbergweg blijft wel nog gesloten. Hier moeten nog verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Deze kunnen enkele weken duren.

Natuurgebieden langs Grensmaas voorlopig nog afgesloten
De natuurgebieden van Natuurmonumenten langs de Grensmaas blijven voorlopig afgesloten voor publiek. Natuurmonumenten roept iedereen op om (nog) niet naar de gebieden te komen, ook niet om te helpen met opruimen. Eerst inventariseren boswachters of de terreinen veilig te betreden zijn. Daarna kan men zeker hulp gebruiken. Meer informatie: www.nm.nl/maasvallei.

Blijf weg van de dijken vanwege mogelijke instabiliteit
Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Echt-Susteren roepen op om niet over onverharde dijken te lopen en/of fietsen. Dit geldt met name voor dijken in het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn.

Dijken in uw omgeving
De dijkinspecteurs van Waterschap Limburg zijn op dit moment druk bezig met de controles van de dijken in onze provincie. Om te voorkomen dat dijken onnodig belast worden, is het niet toegestaan om onverharde dijken te betreden.

Beschadigingen op een dijk?
Ziet u in de komende dagen in uw omgeving een beschadiging, verzakking, of anderszins vreemde situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: 0800 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij beoordelen de situatie op basis van uw melding en bepalen daarmee de prioriteit waarmee ze deze situatie komen beoordelen.


UPDATE dinsdag 20-07 10.30 uur

Stand van zaken wateroverlast 

Blijf weg van de dijken vanwege mogelijke instabiliteit
Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Echt-Susteren roepen op om niet over onverharde dijken te lopen en/of fietsen. Dit geldt met name voor dijken in het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn. Lees hier meer: https://www.echt-susteren.nl/blijf-weg-van-de-dijken-vanwege-mogelijke-instabiliteit

Pater Sangersbrug vanaf 17.00 uur weer open voor verkeer (excl. vrachtverkeer/tractors)
De Pater Sangersbrug tussen Roosteren en Maaseik is vanaf ongeveer 17.00 uur weer open voor verkeer. Zware voertuigen zoals vrachtverkeer en tractors mogen, tot nader order, nog niet over de brug. De Prior Gielenstraat richting Aasterbergweg blijft wel nog gesloten. Hier moeten nog verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Deze kunnen enkele weken duren.

Hulp bieden?
De gemeente krijgt veel aanbod van hulp om bijvoorbeeld zwerfafval langs de oevers op te ruimen. Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn hier verantwoordelijk voor. Rijkswaterstaat heeft haar aannemer opdracht gegeven om het afval op te ruimen. De aannemer is al op meerdere plaatsen bezig met afvangen van drijvende objecten die niet in het water thuishoren. Omdat het om een uitgestrekt gebied gaat van meerdere vaarwegen (Maas, Grensmaas, Julianakanaal), verwachten we dat het nog een tijdje zal duren voordat alles opgeruimd is. Alles opruimen: zal nog weken duren. U kunt zich aanmelden om te helpen met opruimen via het Rode Kruis: https://ready2help.rodekruis.nl/

Ook kunt u zich aansluiten bij de groep vrijwilligers van Echt-Susteren Zwerfafvalvrij. Zij organiseert clean-ups waar u zich voor kan aanmelden. Via IVN wordt alles gecoördineerd in samenspraak met Rijkswaterstaat. Kijk op maascleanup.nl/actie/limburg-onder-water/

Advies GGD: Pas op slib
Achtergebleven slib kan voor gezondheidsrisico’s zorgen. Kijk hier het advies van de GGD om blootstelling aan slib te voorkomen: https://www.echt-susteren.nl/advies-ggd-pas-op-slib

Zandzakken
Heeft u zandzakken niet meer nodig, dan kunt u ze terug brengen. Kijk hier voor de locaties: https://www.echt-susteren.nl/terugbrengen-zandzakken

Schade
Heeft u schade door wateroverlast? Neem dan meteen contact op met uw verzekering en meld dit daarna ook nog bij de gemeente. De gegevens van uw schademelding worden namelijk gebruikt bij een eventuele regeling om slachtoffers tegemoet te komen in de schade. Let op! Uw schademelding bij de gemeente dient alleen ter registratie.  https://www.echt-susteren.nl/schade-na-ramp-melden-bij-de-gemeente

Melden schade in openbare ruimte
Ziet u schade in de openbare ruimte? Meld dit dan via de fixi app of via www.fixi.nl

U zult begrijpen dat het opruimen van de gevolgen van het wateroverlast ervoor zorgt dat regulier onderhoud door de hele gemeente op een lager pitje staat. Wij vragen uw begrip hiervoor.


UPDATE Maandag 19-07 13.00 uur

Wegen open, Pater Sangersbrug en Prior Gielenstraat nog afgesloten

Alle wegen in en rond het veiligheidsrisicogebied zijn sinds vandaag vrijgegeven. Uitzonderingen hierop zijn de Pater Sangersbrug vanuit Roosteren richting Maaseik en de Prior Gielenstraat richting Aasterbergweg. Hier moeten nog verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Zandzakken
Heeft u zandzakken niet meer nodig, dan kunt u ze vanaf vandaag terug brengen. Kijk hier voor de locaties: https://www.echt-susteren.nl/terugbrengen-zandzakken

Schade?
De gemeente heeft een belangrijke taak bij rampenbestrijding en is verplicht tot schaderegistratie. Meld daarom uw schade na een ramp of calamiteit bij de gemeente. De gegevens van uw schademelding worden eveneens gebruikt bij een eventuele regeling om de slachtoffers van de ramp tegemoet te komen in de schade. Let op! Uw schademelding bij de gemeente dient alleen ter registratie. De melding geeft u geen recht op schadevergoeding. Meld uw schade daarom ook altijd bij uw verzekeraar. Kijk hier voor uw schademelding bij de gemeente: https://www.echt-susteren.nl/schade-na-ramp-melden-bij-de-gemeente

Afval
Er worden vooralsnog geen containers geplaatst om rotzooi van wateroverlast in te plaatsen. Rijkswaterstaat heeft als taak om het afval langs de oevers van de Maas en het Julianakanaal op te ruimen. Uiteraard  vinden we het mooi om te zien dat er allemaal initiatieven ontstaan om mee te helpen afval in te zamelen. Zodra bekend is wanneer Rijkswaterstaat afval op gaat ruimen, melden we dat op deze pagina.  Meldingen over kapot straatmeubilair, verkeersborden of andere zaken in de openbare ruimte kunt u melden via de fixi-app of via www.fixi.nl.

Wij willen u tevens bedanken voor het begrip en geduld van de afgelopen dagen en de dagen hierna.


Update maandag 19-7-2021 9.00 uur

Advies GGD: Pas op slib

De zeer hoge waterstand van de rivieren en beken in Limburg-Noord  zorgt ervoor dat het slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Gezondheidsrisico’s bestaan alleen als er ook blootstelling plaatsvindt aan het slib. Door het opvolgen van onderstaande adviezen kan blootstelling aan slib voorkomen worden.

Adviezen
1. Kinderen niet direct in het slib laten spelen. Op plaatsen waar kinderen veel spelen, toezien op een goede verwijdering van het slib. Denk hierbij aan de tuinen, kinder-speelplaatsen, zandbakken.
2. Eet geen gewassen uit (moes)tuinen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen zoals olie.
3. Al het zichtbare slib verwijderen uit moestuinen om ze geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen.
4. Particuliere waterputten die in contact zijn geweest met Maaswater (of met water van zijrivieren en beken) niet gebruiken voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
5. Vee tot twee maanden na terugtrekking van het Maaswater (of met water van zijrivieren en beken) niet laten grazen op met slib verontreinigd grasland.

Coronavirus
Heeft u door omstandigheden geen afstand kunnen houden of maakt u zich om een andere reden zorgen dat u besmet bent geraakt met het coronavirus? Dan kunt u met het landelijke nummer bellen om een testafspraak te maken: 0800 - 1202.

Meer informatie
Bekijk onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden om gezondheidsklachten te voorkomen. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan tijdens kantooruren naar afdeling milieu via 088 - 1191200 of stuur een e-mail naar  milieu@vrln.nl.


Update zondag 18-7-2021 20.30 uur

Terugbrengen zandzakken

Heeft u zandzakken niet meer nodig, dan kunt u ze vanaf maandag 19 juli 2021 12:00 uur terug brengen naar een van de volgende locaties:

 • Illikhoven - centrum
 • Visserweert - centrum
 • Baakhoven - centrum
 • Roosteren - centrum op de markt

Op elke locatie staat een container voor het zand. De lege zakken kunt u deponeren in de big bags ter plaatse. Deze containers zijn enkel bestemd voor zand.

Kijk op Facebook van de gemeente Echt-Susteren voor foto's van de locaties: https://www.facebook.com/gemeenteechtsusteren/


 

Update zondag 18-7-2021 16.30 uur

Noodverordening vanaf maandag niet meer van kracht

In het veiligheidsrisicogebied tussen de Maas en het Julianakanaal in de gemeente Echt-Susteren geldt tot maandagochtend 19 juli 09.00 uur de noodverordening. Alleen bewoners en hulpverleners hebben tot die tijd toegang tot het gebied.

Vanaf maandag hebben is het gebied weer opengesteld voor iedereen. Enkele belangrijke punten gelden daarbij nog wel waarover hieronder meer informatie.

Wegafsluiting naar Maaseik

U kunt tot en met dinsdag 20 juli niet via Roosteren naar Maaseik. De Maaseikerweg is afgesloten. Kort na de rotonde bij Roosteren wordt u hierop al geattendeerd door verkeersregelaars. Even verderop is de weg geheel afgesloten voor alle verkeer: dus ook voor fietsers en wandelaars. Ook op de A2 is de afsluiting aangegeven.

Voorzichtigheid geboden

Door het vele water van de afgelopen dagen is de grond in en rond het veiligheidsrisicogebied verzadigd. Dat geldt de komende tijd nog wel. Gaat u, nadat de noodverordening niet meer van kracht is, in het gebied wandelen of fietsen? Blijf waakzaam. Er kunnen verraderlijk gevaarlijke situaties ontstaan als u zich op dijken of in uiterwaarden bevindt.

Door de kracht van het water is bijvoorbeeld een stuk berm weggespoeld (zie foto). Door de verzadiging van de dijken en de grond, kan dat nog steeds gebeuren, zeker als daar extra druk op komt door wandelaars of fietsers. Neem uw verantwoordelijkheid en blijf voorzichtig. Volg ook aanwijzingen die eventueel zijn aangegeven en betreed geen afgezet gebied.


Update zondag 18-7-2021 8.30 uur

Ook vandaag: kom niet kijken!

Ook vandaag blijft het verbod om het veiligheidsrisicogebied tussen de Maas en het Julianakanaal te bezoeken van kracht. Hier geldt een noodverordening. Bent u geen bewoner of hulpverlener? Blijf dan weg!

Onze prioriteit ligt nog steeds bij het bestrijden van wateroverlast. Door het vele water van de afgelopen dagen is de grond in en rond het veiligheidsrisicogebied verzadigd. Als de dijken, bruggen, wegen en (fiets) paden te veel belast worden kan dit nieuwe veiligheidsrisico’s veroorzaken. Dit moet namelijk nog geïnspecteerd worden.

Onze hulpverleners zijn nog hard aan het werk om de huidige wateroverlast en de gevolgen daarvan te bestrijden. We moeten er dan ook samen voor zorgen dat er geen nieuwe risico’s bijkomen.

We vragen u dan ook weg te blijven uit de het veiligheidsrisicogebied en de afzettingen en de (vrijwillige) medewerkers die erbij staan te respecteren.

Ook vandaag wordt handhaving en politie extra ingezet. Waar nodig wordt verbaliserend opgetreden.


Update zaterdag 17-7-2021 17.00 uur

Gebied tussen Maas en Julianakanaal verboden gebied

In het volledige veiligheidsrisicogebied (het gebied tussen Maas en Julianakanaal) geldt een Noodverordening. Dit betekent dat hier, buiten hulpdiensten en inwoners, niemand mag komen.

De gemeente heeft wegen afgezet. Dit betekent dat alle verkeer (dus ook fietsers en wandelaars) niet achter deze afzettingen mogen komen. De hulpdiensten zijn nodig bij het bestrijden van wateroverlast. Niet om nieuwsgierige mensen tegen te houden.

Werk alstublieft mee! HEEFT U HIER NIETS TE ZOEKEN? BLIJF WEG!


Update zaterdag 17-7-2021 12.00 uur

Water zakt, kwelwater en ramptoerisme blijft probleem

Het water in de Maas zakt en dat is natuurlijk goed nieuws. Wel is er op verschillende plaatsen overlast van kwelwater. Daarvoor zijn er op volgorde van prioriteit op verschillende plaatsen pompen geplaatst.

Ramptoeristen: blijf thuis!

Voor het veiligheidsrisicogebied geldt een noodverordening. Hierdoor mogen alleen bewoners en hulpdiensten in het gebied komen. Nog steeds komen veel mensen naar de wateroverlast kijken. Doe dit niet. Door drukte op de weg lopen hulpdiensten onnodig vertraging op om datgene te kunnen doen wat nu noodzakelijk is: het bestrijden van wateroverlast voor getroffenen.

Wegafsluitingen + risico op hoge boete

Richting het hele veiligheidsrisicogebied worden wegen daarom drastischer afgesloten (waaronder de Maaseikerweg, nabij Oud-Roosteren) voor alle verkeer: dus ook voor fietsers en wandelaars. Heeft u niets in het gebied te zoeken: blijf er dan weg. Bij afzettingen wordt gecontroleerd en waar nodig beboet. De maximale boete kan oplopen tot € 4330,-. Dat is natuurlijk zonde van het geld voor een foto of een filmpje dat u ongetwijfeld al lang langs hebt zien komen.


Update 16-7-2021 22.00 uur

Gebied tussen Maas en Juliankanaal alleen toegankelijk voor bewoners

Het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal in Echt-Susteren is via een noodverordening verboden terrein tot en met maandag 19 juli om 09.00 uur. Alleen diegene die er wonen mogen er komen. Ramptoerisme is dus het hele weekend verboden, ook nu het waterpeil daalt en de zon weer gaat schijnen. Ook plezierbezoekjes aan restaurants en familie in het afgesloten gebied, zoals restaurant- of familiebezoek, zijn niet mogelijk. U riskeert een boete die kan oplopen tot € 4.350,-.

De wegen zijn afgezet en er zijn aanduidingsborden geplaatst. De gemeente, politie en handhaving blijven toezicht houden in het gebied. Dus kom niet naar het genoemde gebied als u er niet woont. Op deze manier hebben de hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen


Update 16-7-2021 17.00 uur

Evacuatieplicht Aasterberg en Visserweert vervalt vanaf 18.00 uur

De grootste dreiging van het hoogwater van de Maas in de gemeente Echt-Susteren is afgenomen waardoor de veiligheidssituatie in de dorpen tussen de Maas en het Julianakanaal geen aanleiding meer geeft voor een evacuatiebevel.

Evacuatiebevel vervalt

Daarom vervalt het evacuatiebevel per 18.00 uur vrijdagavond. De noodverordening blijft wel van kracht in het veiligheidsrisicogebied (zie het blauwe gebied op onderstaande kaart) tot maandagochtend 9.00 uur. Dit betekent dat het veiligheidsrisicogebied blijft afgesloten en alleen inwoners en hulpverleners het gebied mogen betreden. 

Toezicht in veiligheidsrisicogebied

De gemeente, politie en handhaving blijven toezicht houden in het gebied. Dit betekent dat geëvacueerde woningen in de gaten worden gehouden. Ook worden ramptoeristen geweerd en mogelijk beboet. Kom dus niet naar het veiligheidsrisicogebied indien u hier niet woont. 

Advies voor minder zelfredzame blijft

Inwoners van de dorpen Illikhoven, Visserweert, Aasterberg, Kokkelert en Roosteren mogen dus wel weer terug naar huis keren. Het evacuatieadvies voor kwetsbare ouderen of mensen die niet zelfredzaam zijn blijft uit voorzorg wél bestaan.

Gemeente blijft waakzaam

De gemeente blijft het hoogwater, de dijken, beken en kwelwater in samenwerking met het Waterschap en de Veiligheidsregio nauwlettend in de gaten houden. Mocht de situatie toch onverhoopt veranderen, dan wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. 

Crisisgebied hoogwater
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Echt-Susteren
pdf Intrekking noodverordening hoogwater van 15-7-2021 (PDF, 94.53 KB) pdf Noodverordening hoogwater en veiligheidsrisicogebied 16-7-2021 (PDF, 112.02 KB)

 


Update 16-7-2021 14.00 uur

Piek waterpeil lijkt bereikt maar vraagt wel waakzaamheid

De piek van de waterspiegel in onze gemeente lijkt bereikt. Het lijkt er ook op dat het water niet meer stijgt. De piek verplaatst zich nu langzaam richting het noorden van de provincie.

Het lijkt er goed uit te zien ondanks het extreme hoge water. Dankzij de Maaswerken van de afgelopen decennia en de inzet van Waterschap Limburg, de hulpdiensten, vrijwilligers en onze eigen gemeente, zijn we nu voorzichtig positief. De dijk bij Roosteren is versterkt met zandzakken waardoor ook hier het ergste gevaar is geweken. Wel blijven we waakzaam, vooral omdat er nog overlast kan zijn van kwelwater. We houden daarom het hele gebied binnen de gemeente tussen de Maas en het Julianakanaal nauwlettend in de gaten.

Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht. Meer informatie kunt u vinden op www.echt-susteren.nl en op www.vrln.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0475-478478.


Update 16-7-2021 08.30 uur

Nacht rustig verlopen, water stijgt nog

De gemeente heeft de situatie de afgelopen nacht nauwlettend in de gaten gehouden. De nacht is rustig verlopen. Het waterpeil in de Maas stijgt nog steeds, de piek moet nog komen. Keer dus nog niet terug naar uw woning. Blijf waakzaam en alert.

Meer informatie kunt u vinden op www.echt-susteren.nl en op www.vrln.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0475-478478.


Update 15-7-2021 20.45 uur

Bevel tot evacuatie

Om de veiligheid van onze inwoners te garanderen geeft Veiligheidsregio Limburg Noord vanwege overstromingsgevaar van de Maas het bevel tot evacuatie voor de inwoners woonachtig in het gele gebied op bijgevoegde kaart. Dit betreft in ieder geval de dorpen Visserweert, Aasterberg en alle woningen die binnen het gele gebied gevestigd zijn. Het evacuatiebevel maak deel uit van de noodverordening voor het hele gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Alleen inwoners en hulpdiensten mogen dit gebied nog betreden.

Verplichte evacuatie vanaf 21.00 uur

Naar verwachting bereikt de Maas morgenmiddag (ter hoogte van de Pater Sangersbrug) het hoogtepunt. Om te voorkomen dat de inwoners van Visserweert, Aasterberg en de woningen in het gele gebied op het moment van overstroming niet meer wegkomen, geldt voor deze inwoners een evacuatiebevel. Woont u in dit gebied? Zorg dan dat u uiterlijk vóór 21.00 uur uw woning verlaat en overnacht bij familie of vrienden. Om te zorgen dat er in het te evacueren gebied geen inwoners in achterblijven, gaan toezichthouders van de gemeente langs alle huizen die geëvacueerd moeten worden. Blijft u toch in uw woning? Dan loopt u op eigen risico groot gevaar. Verlaat daarom ten alle tijde uw woning. De politie en toezichthouders van de gemeente gaan ter plaatsen en waken over de verlaten huizen.

Kunt u niet zelfstandig evacueren?

Woont u in Visserweert, Aasterberg of in het gele gebied in bijgevoegde kaart en kunt u niet zelfstandig evacueren? Of kunt u geen andere verblijfplaats voor vannacht regelen? Neem dan contact op met de gemeente Echt-Susteren via 0475- 478 478. De gemeente regelt een opvanglocatie in sporthal In de Bandert in Echt en indien nodig ook vervoer naar deze locaties.

Woont u in Roosteren, Kokkelert (buiten het gele gebied) of Illikhoven?

Dan blijft ook voor u het dringende advies gelden om uw woning te verlaten voor uw eigen veiligheid.

Zandzakken ophalen

De gemeente stelt zandzakken beschikbaar voor alle inwoners in de dorpen Roosteren, Illikhoven en Kokkelert. Deze kunnen worden opgehaald op de Markt Aan Schetterteind (tegenover de kerk) in Roosteren.

Terugkeer woning

De gemeente laat weten wanneer het gevaar is geweken en alle geëvacueerde inwoners weer veilig mogen terugkeren naar hun eigen woning.

pdf Noodverordening hoogwater 15-7-2021 (PDF, 130.68 KB)

Kaart met overstromingsgebied
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

 

 

Update: 15-7-2021 17.30 uur 

Dringend advies tot evacuatie voor inwoners Roosteren en omstreken

Vanwege het toenemende risico op overstroming van de Maas luidt het dringende advies voor evacuatie aan alle inwoners die woonachtig zijn in het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Dit betreft de buurtschappen en dorpen Illikhoven, Visserweert, Aasterberg, Kokkelert en Roosteren.

Dringende advies

Als u in bovengenoemde dorpen woont, loopt u het risico dat uw woning onder water komt te staan. Zorg er daarom voor uw eigen veiligheid voor dat u vanavond, vannacht en een groot deel van morgen verblijft in een ander onderkomen bij vrienden of familie. Het dringende advies is duidelijk: bereid u voor op evacuatie. Denk hierbij aan onderstaande zaken voordat u uw woning verlaat:

 • Berg waardevolle spullen veilig en hoog op
 • Schakel gas en elektriciteit uit
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met water en ondergelopen straten
 • Let goed op openliggende putten of ronddrijvende putdeksels
 • Help kwetsbare buren en ouderen met evacueren.

Definitief besluit

Het verzoek aan de inwoners van Roosteren en omstreken om hun woning te verlaten is een dringend advies. Vanavond om 20.30 uur wordt dit dringende advies opnieuw onder de loep genomen en wordt besloten of dit advies wordt omgezet in een officieel bevel tot evacuatie.

Kunt u niet zelfstandig evacueren?

Bent u niet in staat om zelfstandig te evacueren of kunt u geen andere verblijfplaats regelen? Neem dan contact op met de gemeente Echt-Susteren via 0475- 478 478. 

Woont u elders in de gemeente?

Wees evengoed voorbereid op wateroverlast, vang vrienden en familie op die in het risicogebied wonen en bezoek vooral niet het risicogebied. Vooralsnog lijkt het gevaar voor Baakhoven en Oud- Roosteren geweken. Wees alert op veranderende situaties en volg berichtgeving.

Crisisgebied hoogwater
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Echt-Susteren

Update: 15-7-2021 12.30 uur 

Wat is er aan de hand?

Door regenval in het stroomgebied van de Maas, Vloedgraaf en Geleenbeek de afgelopen dagen is het water flink gestegen. De verwachting is dat dit nog meer gaat stijgen. Dat is ongebruikelijk voor deze periode en kan voor wateroverlast zorgen. Concreet geldt dit voor Alle gebieden tussen de Maas en het kanaal, waaronder Aasterberg, Roosteren en Oud-Roosteren, Baakhoven, Visserweert en Illikhoven. De situatie in Baakhoven is op dit moment het ernstigst. De gemeente is momenteel aan het voorbereiden om aldaar zandzakken te verzorgen die op een nader te bepalen moment centraal afgehaald kunnen worden.

Wat kunt u doen vóór wateroverlast?

 • Zet uw auto altijd op de handrem. Zo verkleint u de kans u dat uw auto weg kan drijven.
 • Haal losse voorwerpen binnen, zodat deze niet kunnen wegdrijven.
 • Ligt uw woning lager dan de weg, neem dan op tijd maatregelen om het water buiten te houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zandzakken.
 • Breng waardevolle spullen in veiligheid.
 • Wees alert zodat u zelf actie kunt ondernemen.
 • Help elkaar.

Wat kunt u doen tijdens wateroverlast?

Wij kunnen op dit moment als gemeente niet veel doen om de wateroverlast te verminderen. Onze prioriteit ligt bij de Maas, Vloedgraaf en Geleenbeek en het voorkomen van overlast door het hoogwater. Daarom vragen we u om zelf een aantal maatregelen te nemen:

 • Schakel gas en elektriciteit uit als water uw huis binnenstroomt. Dat voorkomt brand of       kortsluiting.
 • Loop niet door ondergelopen straten. Sommige putten kunnen openliggen.
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met (riool)water buiten. Dit kan namelijk vervuild zijn. U kunt hier ziek van worden.
 • Gebruik uw auto alleen als dat echt nodig is.
 • Help mensen die hulp nodig hebben, maar let ook op uw eigen veiligheid.

Wanneer belt u de gemeente?

We vragen u om alleen bij extreme overlast contact op te nemen met de gemeente. Dat heeft te maken met de belastbaarheid van de hele calamiteitenorganisatie. Het helpen en beschermen van kwetsbare personen en objecten heeft de hoogste prioriteit. De hulpdiensten kunnen niet elke melding oppakken, we vragen hier begrip voor.

Vragen?

 • Kijk op www.wachtnietopwater.nl voor meer tips bij wateroverlast en houd de website van de Veiligheidsregio Limburg Noord in de gaten.
 • L1 is ingeschakeld als calamiteitenzender in Limburg. Op L1 Radio worden telkens updates gegeven. U vindt L1 Radio op FM 95.3 of FM 100.3 of volg een van de andere kanalen van L1 (televisie of 1Limburg.nl)