Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Iemand machtigen om voor u te stemmen

26 februari 2019
verkiezingen-vote-stemmen
Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten of de waterschapsverkiezingen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen invullen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Echt-Susteren woont en ook een stempas voor dezelfde stemming heeft ontvangen.

Iemand machtigen

Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.


Schriftelijke volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om iemand te machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen (omdat u bijvoorbeeld in het buitenland bent wanneer de stempassen geleverd worden)? Ook dan kunt u iemand machtigen die in gemeente Echt-Susteren woont en mag stemmen voor dezelfde verkiezingen. Het hiervoor benodigde formulier kunt u afhalen of aanvragen bij cluster verkiezingen van gemeente Echt-Susteren of downloaden van onze website www.echt-susteren.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.


Meer informatie?

Kijk hier voor alle informatie over de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen.