Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Illegale afvaldumpers gepakt

14 februari 2019
afvaldumpingen nieuwe markt
Boa’s van de gemeente Echt-Susteren hebben de afgelopen tijd , met succes, gecontroleerd op illegale afvaldumpingen rondom ondergrondse containerparken. In de afgelopen maanden zijn er meerdere personen gepakt bij illegale dumpingen.

Ergernis

Het is al jaren een doorn in het oog; gedumpte huisvuilzakken, matrassen, bankstellen en soms zelfs complete huisraden. Het zorgt voor veel ergernis voor omwonenden en het trekt ongedierte aan. Bovendien worden de kosten die gemaakt worden om dit op te ruimen verrekend via de afvalstoffenheffing.


Controles

Om het illegale afval dumpen een halt toe te roepen, is de gemeente in 2018 actiever gaan controleren op dumpen. Zo zijn er waarschuwingsborden geplaatst en rijden er vaker BOA’s langs om de ondergrondse containerparken te controleren. Ook wordt er binnenkort cameratoezicht geplaatst.


Breng afval waar het hoort

Het illegaal dumpen van afval kan een boete opleveren van maar liefst € 95,-. Om te voorkomen dat u een hoge boete krijgt voor het illegaal aanbieden van afval wordt u verzocht om afval aan te bieden zoals beschreven in de afvalwijzer. U kunt ook http://echt-susteren.deafvalapp.nl raadplegen om te zien waar wat hoort.