Incident Nieuwstadt

19 december 2018
Op woensdag 19 december heeft een incident plaatsgevonden rond een woning op Aan de Linde in Nieuwstadt. Net als in 2014, toen zich twee soortgelijke incidenten voordeden, vindt de burgemeester het van groot belang ook nu een aantal maatregelen te nemen om uw veiligheid zo goed als mogelijk te waarborgen. Op basis van de informatie die hij van de politie en het Openbaar Ministerie heeft ontvangen, neemt hij concreet de volgende maatregelen:
  • Rond het pand Aan de Linde is een noodverordening van kracht. Dit houdt onder meer in dat er preventief gefouilleerd kan worden.
  • Er wordt cameratoezicht geplaatst. Totdat dit gerealiseerd is, zal permanente politiebewaking plaatsvinden.
  • Er is een hogere frequentie van politiesurveillance.
  • Er worden verkeersremmende maatregelen ingesteld.

Deze maatregelen treden per direct in werking en blijven vooralsnog voor de duur van 1 maand van kracht.


pdf Noodverordening incident Nieuwstadt (PDF, 2.83 MB) pdf Bewonersbrief inwoners Nieuwstadt (PDF, 566.51 KB)