Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Informatieavond Centrumplan Echt

14 november 2019
Op 20 november is om 19.30 uur een informatieavond over de ontwikkelingen van het centrum Echt in het Cultuurhuis Edith Stein (Plats 1). Tijdens deze avond krijgt u een toelichting op de plannen voor het centrum en de uitwerking hiervan. Dit wordt vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan Centrum Echt. U bent van harte welkom om deze avond te bezoeken.

Waarom een informatieavond en wat houdt de avond in?

Deze informatieavond wordt georganiseerd om alle betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen die de komende jaren in het Echter centrum gaan spelen. Ook wordt er een presentatie gegeven waarbij de stand van zaken rond het complete “Programma Centrum Echt” wordt toegelicht. Deze presentatie is op 23 oktober met ondernemers en vastgoedeigenaren van het centrum gedeeld en kunt u terugvinden op www.echt-susteren.nl. Na afloop van de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.


Het nieuwe bestemmingsplan 

Om medio 2025 over een sterk en vitaal centrum te kunnen beschikken, wordt vanuit het “Programma Centrum Echt” hard gewerkt aan diverse thema’s, bijvoorbeeld een compact centrum, de aanpak van leegstand en de samenwerking tussen ondernemers en eigenaren. Ook wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van het centrum en wordt gekeken of er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Daarnaast worden straten heringericht en komt er een nieuwe infrastructuur. Tot slot komt ook de herontwikkeling van de voormalige dakpannenfabriek en Rijksmonument De Valk aan bod deze avond. Deze plannen en thema’s wordt verwerkt in een nieuw bestemmingsplan, dat in 2020 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.