Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2019

24 juni 2019
Informatieplicht energiebesparing RvO
Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Vanaf 1 juli 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk vóór 1 juli 2019 voor uw bedrijf moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u via het e-Loket van www.RVO.nl.

Ondernemers bijeenkomsten

De gemeente Echt-Susteren heeft aan dit thema aandacht besteed door het organiseren van twee ondernemersbijeenkomsten. Dit in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, De Energiecoöperatie Echt-Susteren Energie en de gemeentelijke uitvoeringsdienst MER/RUD. Hiervoor zijn de ondernemers op bedrijventerrein De Berk, De Loop, Business Park Midden Limburg, De Wolfskoul en Dieterderweg uitgenodigd.


Energieneutraal in 2040

De gemeente heeft een energievisie met een uitvoeringsprogramma opgesteld om richting te geven aan het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze energievisie worden burgers en bedrijven gestimuleerd om energiezuiniger te wonen en te werken. Hierin staat dat de gemeente Echt-Susteren in 2040 energieneutraal wil zijn en welke maatregelen nodig zijn om dit te kunnen bereiken. Bekijk de energievisie op onze website www.echt-susteren.nl/duurzaamheid.