Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Inrichting nieuwe natuur IJzerenbos

4 september 2020
IJzerenbos
De komende maanden wordt de voedselrijke bovenlaag ontgraven in een deel van het nieuwe natuurgebied gelegen ten noordoosten van het IJzerenbos en tegen de Duitse grens. Daarmee wordt de basis gelegd om het zeer zeldzame kalkmoeras dat hier ooit was te herstellen. De ontgraven grond wordt hergebruikt om de landbouwstructuur van nabijgelegen landbouwpercelen te verbeteren. Het rijke natuurgebied IJzerenbos in Het Smalste stukje Nederland vormt een belangrijke verbinding voor andere natuurgebieden en behoort tot de Natte Natuurparels van Limburg.

Boomkikkers

Doordat er veel kalk in de bodem zit kunnen de natuurwaarden hersteld worden waardoor zeldzame planten, zoals de Gevlekte orchis, die horen bij een kalkmoeras kunnen groeien. Ook vogels zullen profiteren van dit kalkmoeras. Het gebied zal daarnaast ook leefgebied gaan vormen voor boomkikkers. 


Historie van het gebied

Meer dan 10.000 jaren geleden was hier het ‘Meer van Putbroek’ gelegen. Dit was een groot kalkmoeras van honderden hectaren groot waarvan nu dus een klein gedeelte hersteld wordt. De resten van dit meer waren nog tot het begin van vorige eeuw hier te zien. 


Werkzaamheden

De werkzaamheden worden van september tot november 2020 uitgevoerd. Dit kan plaatsvinden door nauwe samenwerking tussen de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg,  Natuurmonumenten, de gemeente Echt-Susteren én de betreffende agrariërs. Het Waterschap Limburg heeft eerder in 2016 de beek Middelsgraaf natuurlijk ingericht, een moerasloop door het gebied aangelegd en omliggende waterlopen gedempt.


Meer informatie

Voor vragen over deze inrichting kunt u mailen naar PIOSwentibold@prvlimburg.nl of bellen naar 043 389 99 99. Meer informatie over het natuurgebied IJzerenbos kunt u vinden op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ijzerenbos.